bibli elkartea

Testamendu Zaharra
Sarrera orokorra
HasieraHas
JalgitzaJal
LevitarrenaLv
ZenbakiakZen
DeuteronomioaDt
JosueJos
EpaileakEp
1 Samuel1 Sm
2 Samuel2 Sm
1 Erregeak1 Erg
2 Erregeak2 Erg
IsaiasIs
JeremiasJr
EzekielEz
OseasOs
JoelJl
AmosAm
AbdiasAb
JonasJon
MikeasMi
NahumNa
HabakukHab
SofoniasSo
AgeoAg
ZakariasZa
MalakiasMl
SalmoakSal
JobJb
Erran ZaharrakEr
RutRt
Kantarik EderrenaKt
KoheletKoh
Nigar KantakNk
EsterEst
DanielDn
EsdrasEsd
NehemiasNe
1 Kronikak1 Kro
2 Kronikak2 Kro
Liburu Deuterokanonikoak
Ester grekoaEst gr
JuditJdt
TobitTb
1 Makabearrak1 M
2 Makabearrak2 M
ZuhurtziaZu
Ben SirakSi
BarukBa
Jeremiasen gutunaJr gt
Daniel grekoaDn gr
Testamendu Berria
Sarrera orokorra
MatiuMt
MarkMk
LukLk
JoaniJn
Apost. EgintzakEg
ErromatarreriErm
1 Korintoarreri1 Ko
2 Korintoarreri2 Ko
GalaziarreriGa
EfesoarreriEf
FilipoarreriFlp
KolosarreriKol
1 Tesalonikarreri1 Ts
2 Tesalonikarreri2 Ts
1 Timoteori1 Tm
2 Timoteori2 Tm
TitoriTt
FilemoniFlm
HebrearreriHeb
JakobeJk
1 Petri1 P
2 Petri2 P
1 Joani1 Jn
2 Joani2 Jn
3 Joani3 Jn
JudaJu
ApokalipsiaAp


Elizen arteko
BIBLIA
Lapurtarrez
Bila PASARTEA     Bila HITZA
Pasartea:   

Ikusteremua zabaldu


laguntza

Orrialde hunek BIBLIA lapurtarrez errexkiago eta hobeki baliatzeko argibide batzu eskaintzen ditu.

1. Bila LIBURUA
 • Ezkerraldeko liburuen zerrendan hauta zazu nahi duzun liburua eta klik egiozu gainean.
 • Gero, eskainia zaizun kapituluen zerrendan zeure hautua egizu,
 • edo berdin pekaldean diren titulu eta azpi-tituluen artean.

"Ikusteremua zabaldu" laukitxoan klik egiten bada, liburuen zerrenda ez da agertzen, ezker. Hola testua eremu zabalagoan irakurtzen da.

2. Bila PASARTEA
 • "Bila PASARTEA" eremuan klik egizu.
 • "Pasartea" leihoan : idatz liburuaren laburdura, maiuskuluaz hasiz (liburuaren tituluaren eskuinean da), zurigune bat utz, kapituluaren zenbakia, koma, eta bertsetaren zenbakia (adibidez Jn 3,16). Egizu klik "JOAN" leihoan.
 • Kapitulu oso bat bistaratu nahi baduzu, idatz liburuaren izena (laburdura) eta kapitulua bakarrik (adib. Jn 3).
 • Bat bestearen segidako bertset edo kapitulu batzu bistaratu nahi badituzu, idatz bertsetaren edo kapituluaren lehen eta azken zenbakiak, marratxo batez berexirik (adib. Jn 3,1-6 edo Jn 3-5).
 • Bistara daitezke ere pasarte bat baino gehiago aldi berean. Hortako, idatz erreferentzia desberdinak, pundu eta komaz berexirik (adib. Mt 7,2; Mk 9,10; Lk 3,9).

Testuan ikusten diren izarrek (*) oharrak seinalatzen dituzte. Izarraren gainean klik egin eta leiho bat zabaltzen da, oharrarekin. Leihoaren hesteko, klik egizu berriz izarraren gainean.

3. Bila HITZA
 • Hitz bat liburu bakar batean aurkitzeko:
  • "Bila HITZA" eremuan klik egizu.
  • "Liburu guziak"-en laukitxoan, ezker, gain-gainean : klik.
  • Ideki nahi duzun liburuaren laukitxoan : klik.
  • "Hitza" leihoan : idatz bilatu nahi duzun hitza, adibidez Jainkoa.
  • "Zenbat agerraldi" leihoan : 20 agerraldi eskaintzen zaizkizu, bainan gehiago eska dezakezu, eta berdin "guziak".
  • "JOAN": klik.
 • Hitz bat liburu guzietan batean aurkitzeko :
  • "Bila HITZA"-ren gainean klik egizu.
  • "HITZA" laukian : idatz bilatu nahi duzun hitza.
  • "Zenbat agerraldi" laukian : ezar Guziak.
  • "JOAN": klik.

 

Asteriskoa (*)

Hitz bat bilatzean, eskatu zaion hitz xoila bakarrik erakusten du programak. Bainan hitzari asterisko (*) bat gehitzen bazaio, hitz harekin hasten diren beste guziak erakutsiko ditu. Adibidez gizon* idatziz, "gizon", "gizonek", "gizonekin" etab.erakutsiko ditu. Asteriskoak zero, bat edo anitz letra erran nahi du.