bibli elkartea

Liburu guziak
Testamendu Zaharra
Hasiera
Jalgitza
Levitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Erran Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Nigar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Zuhurtzia
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen gutuna
Daniel grekoa
Testamendu Berria
Matiu
Mark
Luk
Joani
Apost. Egintzak
Erromatarreri
1 Korintoarreri
2 Korintoarreri
Galaziarreri
Efesoarreri
Filipoarreri
Kolosarreri
1 Tesalonikarreri
2 Tesalonikarreri
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearreri
Jakobe
1 Petri
2 Petri
1 Joani
2 Joani
3 Joani
Juda
Apokalipsia


Elizen arteko
BIBLIA
Lapurtarrez
Bila PASARTEA     Bila HITZA
Hitza:   

Zenbat agerraldi:
Ikusteremua zabaldu


laguntza

Orrialde hunek BIBLIA lapurtarrez errexkiago eta hobeki baliatzeko argibide batzu eskaintzen ditu.

1. Bila LIBURUA
 • Ezkerraldeko liburuen zerrendan hauta zazu nahi duzun liburua eta klik egiozu gainean.
 • Gero, eskainia zaizun kapituluen zerrendan zeure hautua egizu,
 • edo berdin pekaldean diren titulu eta azpi-tituluen artean.

"Ikusteremua zabaldu" laukitxoan klik egiten bada, liburuen zerrenda ez da agertzen, ezker. Hola testua eremu zabalagoan irakurtzen da.

2. Bila PASARTEA
 • "Bila PASARTEA" eremuan klik egizu.
 • "Pasartea" leihoan : idatz liburuaren laburdura, maiuskuluaz hasiz (liburuaren tituluaren eskuinean da), zurigune bat utz, kapituluaren zenbakia, koma, eta bertsetaren zenbakia (adibidez Jn 3,16). Egizu klik "JOAN" leihoan.
 • Kapitulu oso bat bistaratu nahi baduzu, idatz liburuaren izena (laburdura) eta kapitulua bakarrik (adib. Jn 3).
 • Bat bestearen segidako bertset edo kapitulu batzu bistaratu nahi badituzu, idatz bertsetaren edo kapituluaren lehen eta azken zenbakiak, marratxo batez berexirik (adib. Jn 3,1-6 edo Jn 3-5).
 • Bistara daitezke ere pasarte bat baino gehiago aldi berean. Hortako, idatz erreferentzia desberdinak, pundu eta komaz berexirik (adib. Mt 7,2; Mk 9,10; Lk 3,9).

Testuan ikusten diren izarrek (*) oharrak seinalatzen dituzte. Izarraren gainean klik egin eta leiho bat zabaltzen da, oharrarekin. Leihoaren hesteko, klik egizu berriz izarraren gainean.

3. Bila HITZA
 • Hitz bat liburu bakar batean aurkitzeko:
  • "Bila HITZA" eremuan klik egizu.
  • "Liburu guziak"-en laukitxoan, ezker, gain-gainean : klik.
  • Ideki nahi duzun liburuaren laukitxoan : klik.
  • "Hitza" leihoan : idatz bilatu nahi duzun hitza, adibidez Jainkoa.
  • "Zenbat agerraldi" leihoan : 20 agerraldi eskaintzen zaizkizu, bainan gehiago eska dezakezu, eta berdin "guziak".
  • "JOAN": klik.
 • Hitz bat liburu guzietan batean aurkitzeko :
  • "Bila HITZA"-ren gainean klik egizu.
  • "HITZA" laukian : idatz bilatu nahi duzun hitza.
  • "Zenbat agerraldi" laukian : ezar Guziak.
  • "JOAN": klik.

 

Asteriskoa (*)

Hitz bat bilatzean, eskatu zaion hitz xoila bakarrik erakusten du programak. Bainan hitzari asterisko (*) bat gehitzen bazaio, hitz harekin hasten diren beste guziak erakutsiko ditu. Adibidez gizon* idatziz, "gizon", "gizonek", "gizonekin" etab.erakutsiko ditu. Asteriskoak zero, bat edo anitz letra erran nahi du.