elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

KAZETARIAK / «Ixaka» (Ixaka Azpiazu)

113 kronika

 1. Jaupa berria.— Jaiotza.— Ezkondeia.— Lurperatu.— Bidia konpondu.—

  El Día, 1930-07-17 | Ixaka, Aixerixa

 2. Naste borraste.— Maitxori.—

  El Día, 1930-08-09 | Ixaka

 3. Bartolome Deunaren eguna ospatutzeko Elgoibar'ko erriak egin dituan jayak oso alaiak izan [...]

  El Día, 1930-09-07 | Ixaka

 4. Eresaldiya.— Alperrik.—

  El Día, 1930-09-13 | Ixaka

 5. Agur.—

  El Día, 1930-09-20 | Ixaka

 6. Agur.— Batzarra.— «Txori zale bat»entzat.— Elizkizunak.—

  El Día, 1930-09-24 | Aixerixa, Ixaka

 7. Azketzi gaurkuagatik, «Luzear», «lauzik» balio ez duen jardun aldi onekin artzen dedan [...]

  El Día, 1930-10-01 | Ixaka

 8. Eliz berriak.— Izpar beltza.— Itziar'era.—

  El Día, 1930-10-11 | Ixaka

 9. Itziar'en.— Luzear'entzat.—

  El Día, 1930-10-18 | Ixaka

 10. Elizkizunak.— Gaur.—

  El Día, 1930-10-26 | Ixaka

 11. Kristo errege.— Naste.— Illeroko azoka (periya).—

  El Día, 1930-10-30 | Ixaka

 12. Eliz gaiak.— Mixio eguna.— Gaixo.—

  El Día, 1930-11-08 | Ixaka

 13. Misio eguna.— Maria'ren alabak.— Zerura.—

  El Día, 1930-11-19 | Ixaka

 14. Ama miragarriaren omenez.— Lasterketa.— Luistarrak.— Naste.—

  El Día, 1930-11-22 | Ixaka

 15. Ibillaldi bat.— — Sarri askotan, bere gogo eginkizunetara, eta etxeko jun egorretara, gure aurretik alai eta bizkor aurreratzen da — Txistulariak.— Ama mirarigarriaren jaia.— Jaupa.— Jun etorriak.—

  El Día, 1930-11-26 | Ixaka

 16. Sortzez garbia dan Amaren omenez, oso elizkizun ederrak izan ditugu, baita bederatziurren [...]

  El Día, 1930-12-19 | Ixaka

 17. Eguberri-Gabon-Urte zarrak ondo igaroak izango dituzu, noski, irakurle [...]

  El Día, 1931-01-03 | Ixaka

 18. ¡A «Luzear»!.— Mariaren alabak.— Luistarren berri.—

  El Día, 1931-01-13 | Ixaka

 19. Luistarrak.— «Agiro Mendi»'ri.— «Edoya».—

  El Día, 1931-01-23 | Ixaka

 20. Ez lenengoan baño, eguna etorri zitzaigun, bai [...]

  El Día, 1931-02-03 | Ixaka

 21. Aita Santua (Doipurua)ren eguna.— Aratoste (Karnabalak).— Lasterketa.— Arrua'ko «Mariaren alaba bat»i.—

  El Día, 1931-02-17 | Ixaka

 22. Agur Endoya.—

  El Día, 1931-02-24 | Ixaka

 23. Jaiotza.— Elizakuak.— Antzeskia.— «Agiro mendi»ri.— Mariaren alabak.— Garizuma.— Gogo-Jardunak.— Eriotza.—

  El Día, 1931-03-04 | Ixaka

 24. Eliz-gaiak.— Antzerketak.— «Agiro-mendi»ri.—

  El Día, 1931-03-13 | Ixaka

 25. Izpar beltzak.— Ezkontzak.— Andre Mari «Martiko».—

  El Día, 1931-03-28 | Ixaka

 26. Aste Deuna.— Paskua.— Naste.— Orri beltza.— Auteskundeak.—

  El Día, 1931-04-09 | Ixaka

 27. Erkalde-republika.— Naste.— Jaunartzea.— Arnobate'n.—

  El Día, 1931-04-21 | Ixaka

 28. Arnoateruntz.— Langile jaia.— Izpar beltza.—

  El Día, 1931-04-26 | Ixaka

 29. ¡A,Aberri!.— Salgei.—

  El Día, 1931-05-20 | Ixaka

 30. Uribatzarreko berri.— Abertzaliak.— «Agiro mendi»ri.—

  El Día, 1931-05-29 | Ixaka

 31. Eriotz gogorrak.— Eliz gaiak.— Ongi etorri Mirentxu.—

  El Día, 1931-06-09 | Ixaka

 32. Auteskundiak.— ¿Txantxiku beaz?.—

  El Día, 1931-07-02 | Ixaka

 33. Ongi etorria.— Txistulari.— Karmen'go Ama.— «Aberri».— ¿Benetan?.—

  El Día, 1931-07-18 | Ixaka

 34. Euskal abestiak.— Deia.— Asturias'tik.—

  El Día, 1931-11-17 | Ixaka

 35. Elizgaiak.— Luzear'ri.—

  El Día, 1931-12-04 | Ixaka

 36. Emakume abertzaleak.— Gabon Eguberri.—

  El Día, 1931-12-26 | Ixaka

 37. Gabon zar-Urte berri.— E.A.B.'an oparia.—

  El Día, 1932-01-14 | Ixaka

 38. Anton deuna.— Naste.— «Agiro-mendi»ri.—

  El Día, 1932-01-27 | Ixaka

 39. Luzear'entzat.— Itzaldi Aberkoia.—

  El Día, 1932-04-20 | Ixaka

 40. Lore ila.— Lore ila.— Itziar'era.—

  El Día, 1932-05-29 | Ixaka

 41. San Juanak

  El Día, 1932-07-01 | Ixaka

 42. ¡Eup! Madarixa'ra.—

  El Día, 1932-07-08 | Ixaka

 43. Madarixa'n.—

  El Día, 1932-07-20 | Ixaka

 44. Eskerrikasko Mirentxu.— Deun Iñaki.— Luzear entzat.— Eriotza.—

  El Día, 1932-07-29 | Ixaka

 45. Asteroko euskal egotzaldiak.— ¡Eup! Dagonilaren 21 an.—

  El Día, 1932-08-11 | Ixaka

 46. 21'an Debara.—

  El Día, 1932-08-16 | Ixaka

 47. Ostegunetan Elgoibar'ko berriak azaltzea egoki litzakela, eta zirri ta zirri ari naiz [...]

  El Día, 1932-09-08 | Ixaka

 48. Elgoibar'ko Eusko Batzokiak urrutidatzia bialdu zien Kataluña'ko burua, eren araudi edo Estatuto [...]

  El Día, 1932-09-24 | Ixaka

 49. Abarrak.— Deun Mikel.— Loyola aldean.—

  El Día, 1932-10-01 | Ixaka

 50. Agurtza edo errosarioaren jaia ospatu degu igandean [...]

  El Día, 1932-10-07 | Ixaka

 51. Berriz ere.— Politika berria.— Jel alderdia.— Lanketa gutxi.— Laguntza.— Zezilia Deuna.—

  El Día, 1932-11-18 | Ixaka

 52. Ama Mirarigilearen omenez.— Gazte luistarrentzat.— Eskerrik asko. «Aberri».— Naste.—

  El Día, 1932-12-09 | Ixaka

 53. Gabon eguari.—

  El Día, 1932-12-24 | Ixaka

 54. Gabon zar.— Gaugurtzaleak.— Urte zar.—

  El Día, 1933-01-01 | Ixaka

 55. Urte zarra.— Urte berri.— Erregalu.— E.A.B.'k dio.— «Mirentxu», «Maitxo».—

  El Día, 1933-01-06 | Ixaka

 56. Igandez Loyola'n.— Loyolatik Azkoiti'ra.—

  El Día, 1933-01-24 | Ixaka

 57. Ama Domeña.—

  El Día, 1933-01-28 | Ixaka

 58. Kandelatxo eguna jai oizan len [...]

  El Día, 1933-02-05 | Ixaka

 59. Poxpoliñak.— Grippe.—

  El Día, 1933-02-19 | Ixaka

 60. Irakurle maiteoi, lerro bi egin bearrean naiz [...]

  El Día, 1933-03-08 | Ixaka

 61. Illabete Bilbao'n

  El Día, 1933-04-09 | Ixaka

 62. Aste aundia; aste Deuna igaro degu [...]

  El Día, 1933-04-18 | Ixaka

 63. ¡Au lana!.—

  El Día, 1933-05-06 | Aixerixa, Ixaka

 64. E.A.B.'an jaia.— Idazleak.— Jai ondorena.—

  El Día, 1933-06-01 | Ixaka

 65. Luistarrak.—

  El Día, 1933-06-20 | Ixaka

 66. Agur, idazle anai arrebok eta ARGIA ontako zuzendari eta irakurleok [...]

  Argia, 1933-07-02 | Ixaka

 67. Agurtu.— Jaiotza.—

  El Día, 1933-07-06 | Aixerixa, Ixaka

 68. Egun ederra.— «Murugaiñ» kanpeoi.— Mendaro'ko «Kaiku»ri.— «Irurri txiki»ri.— Deun Laurentzi'ñ.—

  El Día, 1933-08-05 | Ixaka

 69. Gure eguna.—

  El Día, 1933-08-08 | Ixaka

 70. ¿Nora begira?.— Oarra.—

  El Día, 1933-08-12 | Ixaka

 71. Euzkadi, lur-zati ederreko mendi tartean uxo txuriak bezela an emen baserriak zabaltzen [...]

  El Día, 1933-08-15 | Ixaka

 72. Bi iru astean azaldu ezpagera, gure erriko «peztak» dirala ta [ [...]

  El Día, 1933-09-09 | Ixaka

 73. Agurtza.— Gaztetasuna.— ¡«Zebain» il!.—

  El Día, 1933-09-29 | Ixaka

 74. Anai arrebak ongi etorri.— Euskel izena.—

  El Día, 1933-10-01 | Ixaka

 75. Igandean.— Aretxabaletako Alberdi'ri.— Aixerixa, zorionak.—

  El Día, 1933-10-05 | Ixaka

 76. Luistarrak Donestebe'ra.—

  El Día, 1933-10-14 | Ixaka

 77. Auteskundiak.—

  El Día, 1933-11-15 | Ixaka

 78. Gabazko lana izan oida, kale ta etxeak papelez orriz joste lan ori [...]

  El Día, 1933-11-18 | Ixaka

 79. Gaur gure barrena alai, pozik dago [...]

  El Día, 1933-12-01 | Ixaka

 80. Abertzaletasuna biotz barreneko gauza da; maitasun utsa [...]

  El Día, 1933-12-09 | Ixaka

 81. — Kaixo, aspalditxo Ixaka ¿zer moduz, lagun zarra? [...]

  El Día, 1933-12-27 | Ixaka

 82. Emen gera.— «Txiki Alai»-ri.— Antzezkizuna.— Pelota txapelketa.— Erretira.— Mixioak.— Gazteiz'era.— «Anastaxio»ri.—

  Argia, 1934-03-18 | Ixaka, Aberri

 83. ¿Altzola'ra gaur?.—

  Argia, 1934-05-13 | Ixaka

 84. Euskel izena.— Gaxorik.— Euskal loteria.— Bermeo'ra.— Ezkontza.— Osakuntza.— Eleizakuak.— Laisterketa.— Abertzale izparrak.—

  Argia, 1934-06-17 | Ixaka, Mirentxu, Aixerixa

 85. Luistarrak.— Irakurgai onen eguna.— San Juan'ak.— Agurtu.— Eriotza.— Asteroko azoka.—

  Argia, 1934-07-01 | Ixaka, Mirentxu

 86. «Aberri».— Deun Laurentzi.— Gaxorik.— Ezkontza.— Dabiltzanak.—

  Argia, 1934-08-12 | Mirentxu, Ixaka

 87. «Bartoluak» datoz.—

  Argia, 1934-08-19 | Ixaka

 88. Zorionak.— Euskel izena.— Agurtu.— Agurtza illa.— Oporketa.—

  Argia, 1934-10-21 | Mirentxu, Ixaka

 89. Eliz gaiak.— Udala.— Idazle batzarra.— Morrontzara.— Mutriku'ko anai idazliei:.— Antzezlariak.— Eriotzak.— «Endoya»ri.— «Baxarri»ri.—

  Argia, 1934-11-04 | Ixaka, Mirentxu

 90. Batzarrera.— Luistarrak.— Antzerkiak.— Sabin'en oroiz.—

  Argia, 1934-11-25 | Ixaka

 91. Antzerkia.— Eriotza.— Txalintxo'ri.— Altzola'ra.— Ezkontzak.— Izpar beltza.— Bederatziurrena.— Profesak.— Ostikoketa.— Mutriku'ra.— Naikua det.—

  Argia, 1934-12-02 | Ixaka, Mirentxu, Aixerixa

 92. Alzola'n.— Sortzez Garbia.— Eriotza.— Gudaritzara.— Antzerkia.— Gotzontxu bat zerura.—

  Argia, 1934-12-09 | Ixaka, Mirentxu

 93. Nastu ta labur.—

  Argia, 1934-12-16 | Aixerixa, Ixaka

 94. Jaiotza.— Gaxorik.— Agurtu.— Egutegia.—

  Argia, 1934-12-23 | Ixaka, Mirentxu

 95. Eguarri.— Euskel izenak.— Gaxorik.— Agurtu.— Gabonak igarotzera.— «Idrole»ri.—

  Argia, 1934-12-30 | Ixaka, Mirentxu

 96. Euskel izena.— Eriotzak.— «Ixaka»ri.— Asmaketak potx.— Ongi azaldua.— Asmaketa.—

  Argia, 1935-01-20 | Mirentxu, Ixaka

 97. Izpar bat.— Eskerrik asko.— «Basarri»ri.—

  Argia, 1935-01-27 | Ixaka

 98. Bertsolari gudua.— Gaxo.— Izpar berria.— Samin agurra.— Agurtu.— Batzarra.— Ezkontza.—

  Argia, 1935-02-03 | Aberri, Mirentxu, Ixaka

 99. Izpar beltza.— Belguntza.— Luistarrak.— Aingeru bat zerura.— Txapelketa.— Agurtu.—

  Argia, 1935-02-24 | Aixerixa, Ixaka

 100. Euskel izena.— Gaxorik.— Eriotza.— Zorionak.— Pelota txapelketa.— Inauteri edo karnabalak.— Austerre Eguna.— Mixioak.—

  Argia, 1935-03-03 | Mirentxu, Ixaka

 101. Deun Laurentzi'n.—

  El Día, 1935-04-09 | Ixaka

 102. Ermuaran balleran.— Mendigoizale saritua.— «Argia» aldezko jaia.— Gure jaia.— Arratsaldean.— Azkenik.—

  Argia, 1935-04-14 | Ixaka, Aberri

 103. Astian ezkondu diranak.— Jaiotza.— Izpar beltza.— Pelota-txapeltza.— Ostikolariak.— Lorak.— Eliz-gaiak.— Jaunartze nagusia.— Ez bearra.— Agurtuak.— Ezkontza.— Pelota.— Mayatzeko lorak.— Eriotza.— Ixidor Deuna.—

  Argia, 1935-05-05 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 104. Urruzuno ballerakuak.— Deun Mikel.— Agurtzako jaia.— Ostikolariak.— Jaupa bat.— Izpar beltza.— Ezkontzak atian.— Eriotza.— Juan etorriak.—

  Argia, 1935-10-06 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 105. «Altzeta»ren itzaldia Elgoibar'en.— Batzokiko berriak.—

  Euzkadi, 1935-10-29 | Ixaka

 106. Kisto Gure Errege eguna.— Izpar beltzak.— Eleizakuak.— Ostiko kirola.— Laisterkariak.— Itzaldia.— Lizarriturri.— Batzokian.—

  Argia, 1935-11-03 | Aixerixa, Ixaka

 107. Egun oroigarria.— Euskel izena.— Jaupa.— Antzerkia.— Donostira.— Irrasaioa.— Bederatziurrena.— Bazkaria.—

  Argia, 1935-11-23 | Ixaka, Mirentxu

 108. Sabin aldez.— Agurtu.— Euskel izena.— Osakuntza.— Bederatziurrena.— Poxpolin.—

  Argia, 1935-12-08 | Ixaka, Mirentxu

 109. Eliz-gaiak.— E.A.B..— Agurtu.— Eriotza.—

  Argia, 1935-12-22 | Ixaka, Mirentxu

 110. Eriotza.— «Poxpolin».— Osakuntza.—

  Argia, 1935-12-29 | Mirentxu, Ixaka

 111. Naste borraste.— Gaixorik.— Jaiotza.— Sevilla-ra.— Ernio-n.— «Larreko»ri.—

  Argia, 1936-04-12 | Ixaka, Mirentxu

 112. Naskaldia.—

  Argia, 1936-06-14 | Ixaka

 113. San Juan eta San Pedro.— Eriotza.— Ezkontza.—

  Argia, 1936-07-05 | Ixaka, Mirentxu