elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

URTEAK / 1933

137 kronika

 1. Gabon zar.— Gaugurtzaleak.— Urte zar.—

  El Día, 1933-01-01 | Ixaka

 2. Batzarra.— E.A.B.— Izpar beltza.— Semetxo bat.— Eleizakuak.— Opaldia.—

  Euzkadi, 1933-01-01 | Aixerixa

 3. Urte zarra.— Urte berri.— Erregalu.— E.A.B.'k dio.— «Mirentxu», «Maitxo».—

  El Día, 1933-01-06 | Ixaka

 4. Izpar beltza.— Eleizakuak.— Batzarra.— Euzko-Jantzitegia.— Biargin izparrak.— Ezkontza.— Joko bat.— Barakaldo'ra.— Gora berak.—

  Euzkadi, 1933-01-08 | Aixerixa

 5. Antzoki-jaya.— Pilota.— Euzkel-izena.— Jayotzak.— Lan ederra.— E.A.B.'kuak.— Abad'tar Andoni Donea.—

  Euzkadi, 1933-01-14 | Aixerixa

 6. Antzerki jaia.— Beargin izparrak.— Ezkontza.— Ezkon deiak.— Pelota.— Irakasle berria.— Gora berak.— Naskaldia.— Euzkel izena.— Jaiotzak.— Izpar beltza.— Lan ederra.— E.A.B..—

  Argia, 1933-01-15 | Mirentxu, Aixerixa

 7. Itzaldi bat.—

  Euzkadi, 1933-01-19 | Ekaitza

 8. Altzeta'ren itzaldia.— Deun Andoni.— Jaiotza.— Batzarra.— Izpar beltzak.— Eleizakuak.— Deya.— Eskontzak.— Autu.—

  Argia, 1933-01-22 | Aixerixa

 9. Igandez Loyola'n.— Loyolatik Azkoiti'ra.—

  El Día, 1933-01-24 | Ixaka

 10. Ama Domeña.—

  El Día, 1933-01-28 | Ixaka

 11. Ongi etorri «Ekaitza».— Areto nagusia apaintzen.— Jayotza.—

  Euzkadi, 1933-01-28 | Aixerixa

 12. Izpar beltzak.— Jayotzak.—

  Argia, 1933-01-29 | Aixerixa

 13. Kandelatxo eguna jai oizan len [...]

  El Día, 1933-02-05 | Ixaka

 14. Aurtengo urterako batzar artezkari berriak.— Gudari.— Izpar beltzak.— Ezkontza.— Eleizkizunak.— Jaiotza.—

  Argia, 1933-02-12 | Aixiria

 15. Eleiz nagusian ezkon dei onek irakurtzen dira: [...]

  El Día, 1933-02-17 | Aixerixa

 16. Poxpoliñak.— Grippe.—

  El Día, 1933-02-19 | Ixaka

 17. Bederatziurrena.— Eriotzak.— Gudaritzara.— Zubieta'ko «Edurne»-ri.— Naparro'ko «Txiki Alai» eta bere laguneri.—

  Argia, 1933-02-26 | Mirentxu

 18. «Lauaxeta»ri.— Euzkel-ixena.— Itzaldia.— Antzezlariak.— Uarra.—

  Euzkadi, 1933-02-26 | Aixerixa

 19. ¡Agur, Joseba!.—

  El Día, 1933-02-28 | Aixerixa

 20. ¡Agur Joseba!.—

  Euzkadi, 1933-03-01 | Aixerixa

 21. Ezkontzak.— Eleizakuak.— Euzko-Langiliak.— Oarra.—

  Euzkadi, 1933-03-03 | Aixerixa

 22. ¡Euuup!.—

  El Día, 1933-03-04 | Aixerixa

 23. Eup.—

  Euzkadi, 1933-03-04 | Aixerixa

 24. Ezkontzak.— Eleizakuak.— Eusko langilleak.— Euskel izena.—

  Argia, 1933-03-05 | Aixerixa

 25. [...]'kundea.— Itzaldia.— Porrot.— Saski Naski.—

  El Día, 1933-03-07 | Aberri

 26. Irakurle maiteoi, lerro bi egin bearrean naiz [...]

  El Día, 1933-03-08 | Ixaka

 27. Eldu da eguna.— Izpar beltza.— Eibartarrak.—

  Argia, 1933-03-12 | Aixerixa

 28. Tamalgarria.— Itzaldia.— Uarra.—

  Euzkadi, 1933-03-12 | Mendigoizale bat

 29. Izpar beltzak.— Jaiotzak.— Izpar beltza.— Lizardi'ren eriotza.—

  El Día, 1933-03-16 | Aixerixa

 30. Jel-aldez.—

  Euzkadi, 1933-03-16 | Aixerixa

 31. «Lauaxetari».— Izpar beltzak.— Jayotzak.— Lizardi'ren eriotza.— Eleizkixuna.— Eibar'era.—

  Euzkadi, 1933-03-17 | Aixerixa

 32. Atoz eleizara.—

  El Día, 1933-03-18 | Aixerixa

 33. E.A.B.-ren jaya.— Agurtu.— Jel aldezko batzar berritzea.— «Iturri Txiki»-ri.—

  Argia, 1933-03-19 | Mirentxu

 34. Deun Joseba doitzoaren bederatziurrenian jentetza izugarria ibili da txadon nagusian [...]

  El Día, 1933-03-25 | Aixerixa

 35. Deun Joseba.— Antzerkia.— Errezil'ko «Talo»-ri.— Mendigoizaliak.— Mutriku'ko «Arnope»-ri.— Errenderi'ko «Litargi»-ri.—

  Argia, 1933-03-26 | Mirentxu

 36. Deun Joseba doitsuaren bederatziurrenian jentetza izugarri ibili da txadon nagusian [...]

  Euzkadi, 1933-03-26 | Aixerixa

 37. Gure antzeslariak.— Antzeslari eri.—

  El Día, 1933-03-28 | Aixerixa

 38. Izpar beltza.— Eibar'era.— Usurbil'era.— Mendaro'ra.— Batzorde berria.— Bederatziurrena.—

  El Día, 1933-04-01 | Aixerixa

 39. Izpar baltza.— Eibar'era.— Usurbil'era.— Mendaro'ra.— Batzorde berria.— Bederatziurrena.—

  Euzkadi, 1933-04-01 | Aixerixa

 40. Jun zan larunbat eta igande gaubian, ainbat notin juan zan Eibar'era Astelena [...]

  El Día, 1933-04-07 | Aixerixa

 41. Juan zan larunbat eta igande gaubian, ainbat notin juan zan Eibar'era Astelena [...]

  Euzkadi, 1933-04-08 | Aixerixa

 42. Usurbil'en.— Baserritarrak.— Lanera.— R.I.P..— Samin agurra.— «Edurne»-ri.—

  Argia, 1933-04-09 | Mirentxu

 43. Illabete Bilbao'n

  El Día, 1933-04-09 | Ixaka

 44. Astarketak.— Azoka.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1933-04-11 | Aixerixa

 45. Errenderi'ko Kortabitarte'tar Lokadi'ri.— Bederatziurrena.— ¡Euuuup...!.— «Maitxo» idazle alperrari.—

  Argia, 1933-04-16 | Mirentxu

 46. Aste aundia; aste Deuna igaro degu [...]

  El Día, 1933-04-18 | Ixaka

 47. Izpar beltza.— Eleizakuak.— Eskon deyak.— Aste Deuna.—

  Euzkadi, 1933-04-20 | Aixerixa

 48. Izpar beltzak.— Euzkel-izena.— Askundia.—

  Euzkadi, 1933-04-22 | Aixerixa

 49. Ezkontza.— Nere lagun «Mirentxu»ri.— Soraluze'ra.— Eriotzak.— «Iturralde»-ri.— Jaiki, jaiki euskotarrak, laster dator eguna.—

  Argia, 1933-04-30 | Maitxo, Mirentxu

 50. ¡Au lana!.—

  El Día, 1933-05-06 | Aixerixa, Ixaka

 51. Tamala.— Ezkontza.— Jaiotzak.— Osakuntzak.— Nastu.—

  El Día, 1933-05-08 | Aixerixa

 52. Euskel izena.— Iziartxo.— Eleizkizuna.— Eleizkizunak.— Pelota.—

  El Día, 1933-05-17 | Aixerixa

 53. Bide zuritzaleak.— Antzerki-jaya.— E.A.B.'ren askundia.—

  Euzkadi, 1933-05-18 | Ekaitza

 54. ¡¿Eeeeeeup...!!.—

  Argia, 1933-05-21 | Mirentxu

 55. Emakume Abertzale Batza'ren azkundia

  El Día, 1933-05-27 | Aixerixa

 56. Egitaraua.— Mutriku-ko «Idrole» ta laguneri.— Telletxea-ri.—

  Argia, 1933-05-28 | Mirentxu

 57. Emakume Abertzale-Batza'ren azkunde oroikorra ospatzeko antolatu dan jai aldi aberkoyaren [...]

  Euzkadi, 1933-05-28 | Aixerixa

 58. Juan zan igandian ainbat milaka abertzale batu zan Elgoibarren Emakume Abertzale Batzaren [...]

  El Día, 1933-05-30 | Aixerixa

 59. E.A.B.'an jaia.— Idazleak.— Jai ondorena.—

  El Día, 1933-06-01 | Ixaka

 60. Katalanen etorrera.—

  Argia, 1933-06-04 | Mirentxu

 61. Orrila'ko lorak.— Josu-Biotza'ren illa.— Eleizakuak.— Ezkon-izparrak.— Jayotza.— Autu.— Soraluze'ra.— Jantzi artzia.— Naskaldija.—

  Euzkadi, 1933-06-04 | Aixerixa

 62. Lorak.— Josu Biotzaren ila.— Elizakuak.— Ezkon izperrak.— Jaiotza.— Autu.— Jantzi Artzea.— Naskaldia.—

  El Día, 1933-06-06 | Aixerixa

 63. Kaixo «Luzear».— Mutriku'ko «Arnope»ri.— Igandean Soraluzen.— Gaztetxo batza.— Itziarko «Itziartxo»ri.—

  El Día, 1933-06-10 | Mirentxu

 64. Izpar-beltza.— Ezkontzak.— Abertzalien ibilaldiak.— Naskaldija.—

  Euzkadi, 1933-06-10 | Aixerixa

 65. Euskel idazle abertzaliei.— Soraluze-n.— Goyaz'ko «Arimoya»ri.— Mutriku'ko «Arnope»ri.— «Murugaiñ»eri.—

  Argia, 1933-06-11 | Mirentxu

 66. «Aberri» omenez jaia.—

  El Día, 1933-06-11 | Gaztetxozale

 67. ¡Ederki Luzear!.— Ori da jokatzia.— Tolosa'ra.— Agur!.—

  El Día, 1933-06-15 | Aberri

 68. Ezkondeia.— Jaiotzak.— Donokiratu.— Eleizkizunak.— Salgai.— Aberriri omena.—

  El Día, 1933-06-16 | Aixerixa

 69. Luistarrak.—

  El Día, 1933-06-20 | Ixaka

 70. «Teletxea»k, «Edozein», «Larreko», «Luzear» ta «Lebitarra»:—

  El Día, 1933-06-24 |

 71. Lerrotxo bi bakar-bakarrik.—

  Argia, 1933-06-25 | Mirentxu

 72. Jayotza.— Osakuntza.— Arpidiak.— Gaugurtzaliak.— Koldobikatarrak.—

  Euzkadi, 1933-07-01 | Aixerixa

 73. Agur, idazle anai arrebok eta ARGIA ontako zuzendari eta irakurleok [...]

  Argia, 1933-07-02 | Ixaka

 74. Jaiotza.— Osakuntza.— Arpidiak.— Gaugur'tzalleak.— Luistarrak.— «Luzear» adiskideari.— Mutil zar «kopradixa»ko idazkari. «Atarrene»ri.— Oiartzun'go Pillipa'ri.— Andoain'go «Patxi»ri.—

  El Día, 1933-07-02 | Mirentxu

 75. Agurtu.— Jaiotza.—

  El Día, 1933-07-06 | Aixerixa, Ixaka

 76. Abertzale-jayak.— Arpidia.— Agurtau.—

  Euzkadi, 1933-07-08 | Aixerixa

 77. Batzarrak.— Bederatzi urrena.— Eleizakuak.— Dirutza.— Negarra.—

  Euzkadi, 1933-07-09 | Aixerixa

 78. Izpar beltzak.— Ikastola Umiak.— Eleizkizunak.— Azterketak.— Naskaldia.— Jaiotzak.— Aberri'ri omena.—

  El Día, 1933-07-23 | Aixerixa

 79. «Zorospe»ri.— Emen agurtu ditugu.— Andoain'go «Patxi»ri.—

  El Día, 1933-07-29 | Mirentxu

 80. Argia'ko zuzendari zeran jaun agurgarria agur:.—

  Argia, 1933-07-30 | Batzokiko Batzordeko bat, Mirentxu, Xapi

 81. Eskerrak mila ta mila esker euzkal idazle guziai, batez ere «Mirentxu» ta [...]

  El Día, 1933-08-03 | Aberri

 82. Egun ederra.— «Murugaiñ» kanpeoi.— Mendaro'ko «Kaiku»ri.— «Irurri txiki»ri.— Deun Laurentzi'ñ.—

  El Día, 1933-08-05 | Ixaka

 83. Euzko idazlien batzarra «Aberri»n omen egunian.— Antzezki jaya.— Laisterketa atzeratu.— Euzkel-izenak.— Deun Iñaki eguna.— Abere sariketan.—

  Euzkadi, 1933-08-05 | Aixerixa

 84. Elgoibar'ko idazleak zorionik aundienian gaude, Euzkadi guztiko idazleak ain sutsu eta gogor [...]

  Argia, 1933-08-06 | Xapi

 85. Gure eguna.—

  El Día, 1933-08-08 | Ixaka

 86. Euskel izena.— Min artu.— Il.— Zarauztarrak.— Dabiltzanak.— Eman zazu.— Agertu da.—

  El Día, 1933-08-11 | Abertzale

 87. «Urretabarren»i.— Agurtu.— Eleizkizuna.— Deun Laurentzi.— Jayotza.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1933-08-11 | Aixerixa

 88. ¿Nora begira?.— Oarra.—

  El Día, 1933-08-12 | Ixaka

 89. Eleizkizuna.— Orri beltza.— Antzerki-jaia.— Arrapatu.— Euzkel izenak.— Deun Bartoloma.— Eleizkizunak.— Jaiotza.— Antzerkia.— Ongi etorria.—

  Argia, 1933-08-13 | Mirentxu, Aixerixa

 90. Euzkadi, lur-zati ederreko mendi tartean uxo txuriak bezela an emen baserriak zabaltzen [...]

  El Día, 1933-08-15 | Ixaka

 91. Tolosa-ko «Ik» idazleari.— Mutriku-ko «Arnope»-ri.— Euskel izena.— Jaiotzak.— Izpar beltza.— Etxeratu.—

  Argia, 1933-08-20 | Mirentxu

 92. Eskerrak.— Deba'n.— Izpar-baltza.— Jayotzak.— Azoka.— Deun Laurentzi Baxatxonu'an.— Asto-gañian jokua arineketa.— Ariñaketa.— Bolaketia.— Deun Erroka.— Eleizkizuna.—

  Euzkadi, 1933-08-22 | Aixerixa

 93. Izpar baltzak.— Euzkel-izena.— Jayotza.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1933-08-25 | Aixerixa

 94. Euskel izena.— Aingerutxua zerura.— Ezkontza.— Itziar-ko «Itziartxo»-ri.— «Endoya» idazle bikañari bere ezkontza egunean.— Deun Erroka.— Izpar beltzak.—

  Argia, 1933-08-27 | Mirentxu, Aixerixa

 95. Ezkon izparrak.— Abertzalien ibiliak.— Jayotzak.— Dabiltzanak.— Deba'n.—

  Euzkadi, 1933-09-01 | Aixerixa

 96. Deun Bartoloma jayak.— Eleizkizunak.— Jayotza.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1933-09-05 | Aixerixa

 97. Bi iru astean azaldu ezpagera, gure erriko «peztak» dirala ta [ [...]

  El Día, 1933-09-09 | Ixaka

 98. Gaxi gexak.— «Demostraziñua».— Eleizakuak.— Jaiotzak.— Eleizkizunak.— [...].— Madaraixa'ra.— Polixeneri.— Jel alderdikuei.—

  El Día, 1933-09-12 | Aixerixa

 99. Eleizakoak.— Jayotza.— Elizkizunak.— Dabiltzanak.— Madarixa'ra.— Polixene'ri.— Jel-Alderdikuai.—

  Euzkadi, 1933-09-12 | Aixerixa

 100. «Zorospe»ri.—

  El Día, 1933-09-13 | Mirentxu

 101. Batzarra.— Izpar-beltza.— Jayotzak.— Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1933-09-13 | Aixerixa

 102. Txetarketa.— Eleizakuak.— ¡Eup! Gusijok Madaria'ra.—

  Euzkadi, 1933-09-15 | Aixerixa

 103. Eriotza.— Jaiotza.— Ezkon deiak.—

  Argia, 1933-09-17 | Mirentxu

 104. ¡¡Madarixara!!

  El Día, 1933-09-17 | Aberri

 105. Ezkontza.— Izper Beltza.— Lekaime berria.— Nekazariak arakiñekin asarre.— Agurtu.—

  El Día, 1933-09-26 | Aixerixa

 106. E.A.B.'ko lendakaria.— Nekazariendako itzaldia.—

  El Día, 1933-09-27 | Aixerixa

 107. Ezkontza.— Izpar-beltza.— Lekaime berria.— Nekazariak arakiñekin asarre.— Nekezarientzako itzaldia.—

  Euzkadi, 1933-09-27 | Aixerixa

 108. Agurtza.— Gaztetasuna.— ¡«Zebain» il!.—

  El Día, 1933-09-29 | Ixaka

 109. Euzkel-idazliak.— Itzaldia.— Ezkontzak.— Eleizkizuna.— Ibillaldiak.—

  Euzkadi, 1933-09-30 | Aixerixa

 110. Izpar beltza.— Euskel izena.— Lekaime.— Zubieta'ko «Edurne»ri.— Izpar ituna.—

  Argia, 1933-10-01 | Mirentxu

 111. Anai arrebak ongi etorri.— Euskel izena.—

  El Día, 1933-10-01 | Ixaka

 112. Igandean.— Aretxabaletako Alberdi'ri.— Aixerixa, zorionak.—

  El Día, 1933-10-05 | Ixaka

 113. Igandean egin zuten euskal-idazleak batzarra [...]

  Argia, 1933-10-08 | Xapi

 114. Euzkel-ixena.— Ikastola iriki.— Jayotza.— Itzaldiak.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1933-10-08 | Aixerixa

 115. Osakuntza.— Koldobikatarrak.— Agindu bat.— Eleizakuak.— «Burdi bide»ri.— Ezkontza.— Jaiotzak.— Eskerrak.— Dabiltzanak.—

  El Día, 1933-10-13 | Aixerixa

 116. Luistarrak Donestebe'ra.—

  El Día, 1933-10-14 | Ixaka

 117. Urdaill oneko gizonak.— Negargarria.— Oraiñ emakumiari.— Egun ezaungarriya.—

  Argia, 1933-10-15 | Aldaizar, Xapi

 118. Nekez badare.— Gudaritzara.— «Burdin Bide»'ri.—

  El Día, 1933-10-17 | Mirentxu

 119. Izpar beltza.— Ikertu.— Dabiltzanak.— «Burnibide»ri.—

  El Día, 1933-10-21 | Aixerixa

 120. Eusko Nekatzari Bazkuna'kueri deia.—

  El Día, 1933-10-28 | Aixerixa

 121. Jaiotza.— Eriotza.— Dabiltzanak.— Batzokiko txapelketa.— Errezil'ko «Garbiñe»ri.—

  Argia, 1933-10-29 | Mirentxu

 122. Euzko-araudia.— Eleizakuak.— Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1933-11-11 | Aixerixa

 123. Ezkon deia.— Eleizakuak.— Bederatziurrena.— Misio eguna.— Osakuntza.— Gernika'ra.—

  El Día, 1933-11-12 | Aixerixa

 124. Auteskundiak.—

  El Día, 1933-11-15 | Ixaka

 125. Gabazko lana izan oida, kale ta etxeak papelez orriz joste lan ori [...]

  El Día, 1933-11-18 | Ixaka

 126. Eusko Araudia.— Au dek arrayokeriya.— Nastu ta labur.—

  Argia, 1933-11-19 | Xapi

 127. Poztu zaitez ama Aberria.— Emen ikusi ditugu ikustekuak.—

  Argia, 1933-11-26 | Xapi

 128. Gaur gure barrena alai, pozik dago [...]

  El Día, 1933-12-01 | Ixaka

 129. Izpar beltzak.— Eleikizunak.— Jaiotza.— Arana Goiri'tar Sabin.— Etxeratu.—

  El Día, 1933-12-02 | Aixerixa

 130. Abertzaletasuna biotz barreneko gauza da; maitasun utsa [...]

  El Día, 1933-12-09 | Ixaka

 131. Miren Sortzez Garbiaren bederatziurrena.—

  El Día, 1933-12-13 | Mirentxu

 132. Tradizionalistetako gizon bati.— Ama, emen gure «Aberri».—

  Argia, 1933-12-17 | Xapi

 133. Iri indarketa.— Uarra.— Osakuntzak.— Emakume abertzale batzakuak.— Pelota txapelketa.—

  El Día, 1933-12-19 | Aixerixa

 134. Jaiotza.— Orri beltza.— Egutegiak.— Ezkontza.— Juan etorri.— Zorionak.— Antzezlanak.— «Atarrene»ri.—

  Argia, 1933-12-24 | Mirentxu

 135. Izpar beltza.— Ezkontza.— Euskel izena.— «Kendu».— Antzezlariak.—

  El Día, 1933-12-26 | Aixerixa

 136. — Kaixo, aspalditxo Ixaka ¿zer moduz, lagun zarra? [...]

  El Día, 1933-12-27 | Ixaka

 137. Macia'ren eriotzaz.— Euskel izena.— Ezkontza.— Jaiotza.— Pelota Txapelketa.— Ezkondeia.— Eleizakuak.— Zorionak.—

  El Día, 1933-12-30 | Aixerixa