elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

URTEAK / 1935

68 kronika

 1. Juan etorriak.—

  Argia, 1935-01-06 | Xapi

 2. San Anton.— Gaxorik.— Ezkontza.— Diru biltzea.— Gure artean.— Urrezko eztaiak.— Izpar beltza.— Igandian.—

  Argia, 1935-01-13 | Mirentxu

 3. Euskel izena.— Eriotzak.— «Ixaka»ri.— Asmaketak potx.— Ongi azaldua.— Asmaketa.—

  Argia, 1935-01-20 | Mirentxu, Ixaka

 4. Izpar bat.— Eskerrik asko.— «Basarri»ri.—

  Argia, 1935-01-27 | Ixaka

 5. Bertsolari gudua.— Gaxo.— Izpar berria.— Samin agurra.— Agurtu.— Batzarra.— Ezkontza.—

  Argia, 1935-02-03 | Aberri, Mirentxu, Ixaka

 6. Deun Agate.— Osatu da.— Larreategi S.A..— «Talo» emen.— Euskel izena.— Gaxo.—

  Argia, 1935-02-10 | Aberri

 7. Euskel-izena.— Eriotzak.— Biarritz'era.— «Aberri»ri.— Goiatz'ko «Arantxa»ri.— Krisis?.—

  Argia, 1935-02-17 | Mirentxu

 8. Izpar beltza.— Belguntza.— Luistarrak.— Aingeru bat zerura.— Txapelketa.— Agurtu.—

  Argia, 1935-02-24 | Aixerixa, Ixaka

 9. Euskel izena.— Gaxorik.— Eriotza.— Zorionak.— Pelota txapelketa.— Inauteri edo karnabalak.— Austerre Eguna.— Mixioak.—

  Argia, 1935-03-03 | Mirentxu, Ixaka

 10. Asmo txalogarria.— Eleizkizuna.— Jaiotza.— Ezkon deiak.— Autu.— Izpar beltzak.— Naskaldia.— Pelota.— Agurtu.— Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-03-17 | Aixerixa, Mirentxu

 11. Emen gera bai.— Belguntzak.— Pelota txapeldeta.—

  Euzkadi, 1935-03-23 | Aixerixa

 12. Belguntzak.— Pelota txapelketa.— Ezkontza.— Izpar beltza.— Jayotza.— Lekaime berria.—

  Euzkadi, 1935-03-31 | Aixerixa

 13. Deun Laurentzi'n.—

  El Día, 1935-04-09 | Ixaka

 14. Ordu Deuna.— Izpar beltzak.— Laurentzi Deunen.— Ezkon-deyak.— Aste deuna.—

  Euzkadi, 1935-04-13 | Aixerixa

 15. Ermuaran balleran.— Mendigoizale saritua.— «Argia» aldezko jaia.— Gure jaia.— Arratsaldean.— Azkenik.—

  Argia, 1935-04-14 | Ixaka, Aberri

 16. Izpar-beltzak.— Eleizakuak.— Jayotza.— Ama Nekatsua.— Pelota Txapelketa.— Mutriku'ra.— Euzkel-izena.—

  Euzkadi, 1935-04-21 | Aixerixa

 17. Aste Deuna eta Berpizkundea.— Izpar beltza.— Euzko-idazle jaya.— Eleizakuak.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1935-04-26 | Aixerixa

 18. Astian ezkondu diranak.— Jaiotza.— Izpar beltza.— Pelota-txapeltza.— Ostikolariak.— Lorak.— Eliz-gaiak.— Jaunartze nagusia.— Ez bearra.— Agurtuak.— Ezkontza.— Pelota.— Mayatzeko lorak.— Eriotza.— Ixidor Deuna.—

  Argia, 1935-05-05 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 19. Eskerrikasko.— Izpar beltzak.— Euzkel-izena.— Ezkontzak.— Naskaldija.—

  Euzkadi, 1935-05-15 | Aixerixa

 20. Emakumiak.— Gastetxu batza.— Aberri-eguna.— Ezpatadantzariak.—

  Euzkadi, 1935-05-31 | Aixerixa

 21. Izpar-beltzak.— Gaxo.— Lurdes'era.— Eleizkizunak.— Arrantzaliak.—

  Euzkadi, 1935-06-05 | Aixerixa

 22. Agurtu.— Eibar'en.— Eriotza.— Iruña'ra.— Bederatziurrena.—

  Argia, 1935-06-30 | Mirentxu

 23. Nastu ta labur.—

  Euzkadi, 1935-07-05 | Aixerixa

 24. Bederatziurrena.— Zorionak.— Agurtu.— Eriotza.—

  Argia, 1935-07-14 | Mirentxu

 25. Izpar-beltza.— Eleizkizunak.— Deun Paul.— Astarketak.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1935-07-20 | Aixerixa

 26. Jayotzak.— Matale Deuna.— Ostikolariak.— Naskaldija.—

  Euzkadi, 1935-07-27 | Aixerixa

 27. Lekaime.— Aizkorri'n.— Eriotza.—

  Argia, 1935-08-11 | Mirentxu

 28. Bartoloma deunaren jayak.— Gaste azkarrak.— Lasterketa.—

  Euzkadi, 1935-08-17 | Aixerixa

 29. Deun Erroke ballara.—

  Argia, 1935-08-18 | Aberri

 30. Deun Kalare.— Erroka Deuna.— Euzkel izena.— Poxpolin.— «Argia».—

  Argia, 1935-08-25 | Aixerixa

 31. Euzkel-izena.— Izpar-beltza.— Gaxorik.—

  Euzkadi, 1935-09-07 | Aixerixa

 32. Eriotza.— Ezkontza.— Agurtu.— San Antolin.—

  Argia, 1935-09-08 | Mirentxu

 33. Ezkontza.— Bederatziurrena.— Ebaki etxera.— Ezbiarra.— Eleizakuak.— Arrate'n.—

  Euzkadi, 1935-09-11 | Aixerixa

 34. Arrate'n.— Izpar beltza.— Eleizakuak.— Jaiotza.— Bederatziurrena.— Luistarrak.— Euskel izenak.— Ez bearra.— Ebakietxera.— Gizontasuna.— Ezkontza.—

  Argia, 1935-09-15 | Aixerixa

 35. Ikertaldia.— Euzkel-izena.— Lerun'en.— Dabiltzanak.— Izpar-beltza.—

  Euzkadi, 1935-09-15 | Aixerixa

 36. Jayo eta ordu gutxi barru, zerura-tu da Gabilondo'tar Josu, eta Legaristi'tar Miren [...]

  Euzkadi, 1935-09-18 |

 37. Beren atsedena igaro ondoren ikastolak zabaldu ditue, eta beren tokietaratu dira irakasle [...]

  Euzkadi, 1935-09-19 | Aixerixa

 38. Aingerua zerura.— Ostikolariak.— Izpar beltzak.— Oturuntza bat.— Luistarrak.— Deuna Kalaren.— Euzkel izena.— Agurtu.— Eriotza.—

  Argia, 1935-09-22 | Aixerixa, Mirentxu

 39. Itziar'era.— Jaiotza.— Eskontza.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1935-09-26 | Aixerixa

 40. Ezkontza.— Ezkon-deyak.— Dabiltzanak.— Itziar'era.—

  Euzkadi, 1935-09-27 | Aixerixa

 41. «Mañariko»ri.— Agurtu.— «Lauaxeta»ri.— Uarra.—

  Euzkadi, 1935-09-28 | Mirentxu

 42. In memoriam.— Laisterkariak.— Itziar'era.— Jaiotza.— Ezkontza.— Dabiltzanak.— Agurtu.— Ezkon deia.— Lasarte'ra.—

  Argia, 1935-09-29 | Aixerixa, Mirentxu

 43. Mikel Donea.— Agurtza illa.— Izpar baltza.— Ostikoketak.—

  Euzkadi, 1935-10-04 | Aixerixa

 44. Urruzuno ballerakuak.— Deun Mikel.— Agurtzako jaia.— Ostikolariak.— Jaupa bat.— Izpar beltza.— Ezkontzak atian.— Eriotza.— Juan etorriak.—

  Argia, 1935-10-06 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 45. Zozketa.— Sua.—

  Euzkadi, 1935-10-08 | Aixerixa

 46. Zidarrezko estaiak.— Agurtza-igandia.— Kirolak.—

  Euzkadi, 1935-10-12 | Aixerixa

 47. Eleizkizunak.— Deun Mikel balleran.— Ostikolariak.— Gabeko ordubak.— Ezkontzak.— Zidarrezko eztaiak.— Agurtu.— Argia.—

  Argia, 1935-10-13 | Aixerixa, Mirentxu

 48. Gudaritzara.— Eleizkizunak.— Laisterketa.— Ostikolariak.— Ezkontza.— Jaiotzak.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1935-10-18 | Aixerixa

 49. «Argia».— Ezkontzak.— Agurtu.— Laisterketa.— Mendiola, ill.— Eleizkizunak.— Gudaritzara.— Dabiltzanak.— Jaiotzak.—

  Argia, 1935-10-20 | Aberri, Aixerixa

 50. Laisterketa.— Gure kirola.— Ostikoketa.— Mixio jaia.— Ezkontzak.— «Abaraska» idazle ospatsuari.— Itzaldia.— «Txiki Alai»ri.—

  Argia, 1935-10-27 | Aixerixa, Mirentxu

 51. Laisterkariak.— Gure kirola.— Mixio-eguna.— Ezkontzak atian.— Zar zaritzia.— Dabiltzanak.— Ostikolariak.—

  Euzkadi, 1935-10-27 | Aixerixa

 52. «Altzeta»ren itzaldia Elgoibar'en.— Batzokiko berriak.—

  Euzkadi, 1935-10-29 | Ixaka

 53. Kisto Gure Errege eguna.— Izpar beltzak.— Eleizakuak.— Ostiko kirola.— Laisterkariak.— Itzaldia.— Lizarriturri.— Batzokian.—

  Argia, 1935-11-03 | Aixerixa, Ixaka

 54. Deun guztien eta animaren eguna.— Au poza...—

  Euzkadi, 1935-11-06 | Aixerixa

 55. Euskel izena.— Bederatziurrena.— Gaxorik.— Agurtu.— Errezilla.— Eusko Abesbatza.— Ezkon deya.— Lotsagarria.—

  Argia, 1935-11-10 | Mirentxu, Egi Luze

 56. Igazi zan igandian, txadon nagusian irakurri ziran ezkondei oneik: Alberdi'tar Joseba, Eibar'ko [...]

  Euzkadi, 1935-11-16 | Aixerixa

 57. Euskel egutegia.—

  Argia, 1935-11-17 | Mirentxu

 58. Arana ta Goiri'tar Sabin'en (G.B.) urteurrena.— «Autarkidun erreskadaren zuzentza».—

  Euzkadi, 1935-11-22 | Ekaitza

 59. Egun oroigarria.— Euskel izena.— Jaupa.— Antzerkia.— Donostira.— Irrasaioa.— Bederatziurrena.— Bazkaria.—

  Argia, 1935-11-23 | Ixaka, Mirentxu

 60. Donostia'ra.— Eriotza.—

  Euzkadi, 1935-11-23 | Aixerixa

 61. Sabin aldez.— Agurtu.— Euskel izena.— Osakuntza.— Bederatziurrena.— Poxpolin.—

  Argia, 1935-12-08 | Ixaka, Mirentxu

 62. «Poxpolin».— Bederatzi-urrena.— Euzkel-ixena.— Sabin-aldez.— Aldaketa.— «Ete»ri.— Osakuntza.— Uarra.— Ama sortzez garbia'ren bederatzi-urrenian.—

  Euzkadi, 1935-12-08 | Aixerixa, Mirentxu

 63. Igesi zan igandian bukaera eman zitzaion, Ama Sortzez Garbiaren bederatziurrenari [...]

  Euzkadi, 1935-12-13 | Aixerixa

 64. Begiko osakuntza bat egin dio Albizu'tar Endika begi sendagiliak, Garate'tar Jone emakume [...]

  Euzkadi, 1935-12-20 | Aixerixa

 65. Eliz-gaiak.— E.A.B..— Agurtu.— Eriotza.—

  Argia, 1935-12-22 | Ixaka, Mirentxu

 66. Eriotza.— Zorionak.— E.A.B.— Euzkadi'ko.—

  Euzkadi, 1935-12-27 | Mirentxu

 67. Eskerrak.— Osakuntzak.— Izpar-beltza.— Bide berria.— Pelota.— Ostikolariak.—

  Euzkadi, 1935-12-28 | Aixerixa

 68. Eriotza.— «Poxpolin».— Osakuntza.—

  Argia, 1935-12-29 | Mirentxu, Ixaka