elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

URTEAK / 1936

31 kronika

 1. Emakumien lan ederra.— Euzkel-izena.— Eleizakuak artuta.— Urte-betetzia.— Eleizkizunak.— Urte barri.—

  Euzkadi, 1936-01-05 | Aixerixa

 2. Auteskundeak.—

  El Día, 1936-01-21 | Aixerixa

 3. Auteskundiak.—

  Euzkadi, 1936-01-22 | Aixerixa

 4. Elgoibartarra: Gustiok dakizuten bezela datorren larunbatean illa onen ogeta bostean antzezti ederrenatarikoa [...]

  Euzkadi, 1936-01-24 | Aixerixa, Mirentxu

 5. Igaro dira bigarren bira bueltako auteskundiak baketsu [...]

  El Día, 1936-03-06 | Aixerixa

 6. Gogo jardunak.—

  Argia, 1936-03-08 | Mirentxu

 7. Abertzale zintzo, entzun.—

  Euzkadi, 1936-03-08 | Aixerixa

 8. Bai gure gurasuak dira, gaur omenduko ditugun Oria'tar Jokin, eta Mugurutza'tar Pantzezka [...]

  El Día, 1936-03-22 | Aixerixa

 9. Izpar-beltza.— Ezkon-izparrak.— Jayotza.— Ostikolariak.— Ama Neketua.— Aste deuna.—

  Euzkadi, 1936-04-05 | Aixerixa

 10. Naste borraste.— Gaixorik.— Jaiotza.— Sevilla-ra.— Ernio-n.— «Larreko»ri.—

  Argia, 1936-04-12 | Ixaka, Mirentxu

 11. Txirrindulariketa.— Ostikolariak.— Eleizakuak.— Izpar-beltza.— Jaunartzia.— Oturuntza bat.— Ezkon-deiak.—

  Euzkadi, 1936-04-24 | Aixerixa

 12. Astarketak.— Auteskundiak.— Lendabiziko Jaun-artzia.— Lana ugarituko oteda?.— Ezkontza-atian.—

  Euzkadi, 1936-05-03 | Aixerixa

 13. Arantzazu'ko Ama Neskutza'ren eñetan uztertu dira, Rezola'tar Joseba, Garate'tar Pidele neskatilla polita [...]

  Euzkadi, 1936-05-09 | Aixerixa

 14. Aberri-eguna.— Abertzale:— Emakume:—

  Euzkadi, 1936-05-30 | Aixerixa

 15. Aberri-eguna.— Eriotzak.—

  Argia, 1936-06-07 | Mirentxu

 16. Naskaldia.—

  Argia, 1936-06-14 | Ixaka

 17. Eleizkizunak.— Bideskundiak.— Sukarrieta'ra.—

  Euzkadi, 1936-06-16 | Aixerixa

 18. «Argia»ren alde.— Ezkontza atian.— Jaiotza.— Nekazariak.— Eresbatza.— Naskaldia.— Udal-batzarra.—

  Euzkadi, 1936-06-20 | Aixerixa

 19. Josu biotz'ganako maitasuna.— Gaste azkarrak.— Jaiotza.— Sukarrieta'ra.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1936-06-24 | Aixerixa

 20. Jai atzeratu.— Izpar beltza.— Eleizkizuna.— Ostikolariak.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1936-06-26 | Aixerixa

 21. Sukarrieta-ra.— Gogojardunetan.— Madrid-eko «Garbiñe»-ri.— Eriotza.—

  Argia, 1936-06-28 |

 22. Igesi zan igandian, Azkoiti'ko Martitxa baleran izan ziran euzko-jaietan emendik abertzale-talde ederra [...]

  Euzkadi, 1936-07-04 | Aixerixa

 23. San Juan eta San Pedro.— Eriotza.— Ezkontza.—

  Argia, 1936-07-05 | Ixaka, Mirentxu

 24. Sarasua'ren alde.— Izpar beltza.— Gaste saritua.— Dabiltzanak.— Mendizaliak.—

  Euzkadi, 1936-07-08 | Aixerixa

 25. Zorionak.— Madarixara.— Deun Kepa baleran.— Alkartasunetako gora berak.— Izpar beltza.— Aitzgorri'n.— Aztarketak.— Luistarrak.—

  Euzkadi, 1936-07-17 | Aixerixa

 26. Bildurrik ez.— Izpar beltzak.— Eleizakizunak.—

  Euzkadi, 1936-08-13 | Aixerixa

 27. Eleizakuak.— Eleizkizunak.—

  Euzkadi, 1936-08-15 | Aixerixa

 28. Izpar beltza.— Deun Erroka.— Alberdi erail dute.—

  Euzkadi, 1936-08-21 | Aixerixa

 29. Izpar beltza.— Jaiotza.— Euzko gudariak.— Deun Bartoloma.—

  Euzkadi, 1936-08-29 | Aixerixa

 30. Izpar beltzak.— Euzkel izena.— Eleizakuak.— Jayotza.—

  Euzkadi, 1936-09-05 | Aixerixa

 31. Euzko-gudariak.— Donokira.— Eleizakuak.— Osakuntza.— Jaiotza.—

  Euzkadi, 1936-09-13 | Aixerixa