elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

GAIAK / Gizartea

363 kronika

 1. Urrutizkin berria.—

  El Día, 1930-06-19 | Aixerixa, Agurtzane

 2. Trinidadea.—

  El Día, 1930-06-20 | Maitxo

 3. Urte betetzia dala ta.— Notario berria.—

  El Día, 1930-06-22 | Aixerixa

 4. Alkar izketa

  El Día, 1930-07-13 | Maitxo

 5. Lurperatu.— Bidia konpondu.—

  El Día, 1930-07-17 | Ixaka, Aixerixa

 6. Naste borraste.—

  El Día, 1930-08-09 | Ixaka

 7. Bartolome Deunaren eguna ospatutzeko Elgoibar'ko erriak egin dituan jayak oso alaiak izan [...]

  El Día, 1930-09-07 | Ixaka

 8. Bergarako jaia.— Bergara'ko aur egunera'ko arpidea.—

  El Día, 1930-09-16 | Aberri

 9. Batzarra.—

  El Día, 1930-09-24 | Aixerixa, Ixaka

 10. Juan zan igandian uri onetako Euzko Langillien alkartasunak, eduki zuan urteko batzar [...]

  El Día, 1930-09-28 | Aixerixa

 11. Izpar beltza.—

  El Día, 1930-10-11 | Ixaka

 12. Naste.— Illeroko azoka (periya).—

  El Día, 1930-10-30 | Ixaka

 13. Naste.—

  El Día, 1930-11-06 | Aberri

 14. Gaixo.—

  El Día, 1930-11-08 | Ixaka

 15. Zerura.—

  El Día, 1930-11-19 | Ixaka

 16. Naste.—

  El Día, 1930-11-22 | Ixaka

 17. Jun etorriak.—

  El Día, 1930-11-26 | Ixaka

 18. Jaiotza.— Ezkontzak.—

  El Día, 1930-11-30 | Aixerixa

 19. Sortzez garbia dan Amaren omenez, oso elizkizun ederrak izan ditugu, baita bederatziurren [...]

  El Día, 1930-12-19 | Ixaka

 20. Klara Donearen eleizan [...]

  El Día, 1930-12-20 | Maitxo

 21. Jaiotza.— Izpar-beltzak.— Osakuntzak.—

  El Día, 1930-12-28 | Aixerixa

 22. Eguberri-Gabon-Urte zarrak ondo igaroak izango dituzu, noski, irakurle [...]

  El Día, 1931-01-03 | Ixaka

 23. Gabon Zar.— Ezkon-deiak.— Urte berri.— Jaiotzak.— Osakuntza.— Eleizakuak.— Izpar beltza.—

  El Día, 1931-01-04 | Aixerixa

 24. Erregenak dirala ta.—

  El Día, 1931-01-08 | Maitxo

 25. Deun Agate.—

  El Día, 1931-01-11 | Aberri

 26. Saski naski.—

  El Día, 1931-01-17 | Maitxo

 27. Ezkontza.— San Anton'ak.—

  El Día, 1931-01-18 | Aixerixa

 28. Osakuntza.— Izpar beltza.— Gudari.— Deia.— Ezkon deiak.— Osakuntzak.— «Kirikiño» Alde.— Arpidea.—

  Euzkadi, 1931-01-24 | Aberri, Aixerixa

 29. Osakuntza.— Eleizakuak.— Ezkontza.— Jaiotzak.—

  El Día, 1931-01-29 | Aixerixa

 30. «Kirikiño» aldez.— Deun Agate.— Naskaldia.—

  El Día, 1931-01-30 | Aberri

 31. Eriotza.— Grippe.— Jaiotza.— Ezkontza.—

  Euzkadi, 1931-02-11 | Atxolin

 32. Aratoste (Karnabalak).—

  El Día, 1931-02-17 | Ixaka

 33. Agur Endoya.—

  El Día, 1931-02-24 | Ixaka

 34. Etxeratu.— Izpar beltza.— Anka berria.—

  El Día, 1931-02-28 | Aixerixa

 35. Etxeratu.— Izpar Beltza.— Anka berria.— Jaiotza.— Eleizakuak.—

  Euzkadi, 1931-03-03 | Aixerixa

 36. Jaiotza.— Elizakuak.— Eriotza.—

  El Día, 1931-03-04 | Ixaka

 37. Ezkontza.— Gaixorik.— Eriotza.—

  Euzkadi, 1931-03-11 | Atxolin

 38. Osakuntza.— Izpar beltza.—

  Euzkadi, 1931-03-14 | Aixerixa

 39. Mañari'ra.— Izpar beltzak.—

  Euzkadi, 1931-03-18 | Aixerixa

 40. [...].— Izpar beltzak.—

  El Día, 1931-03-20 | Aixerixa

 41. Osakuntzak.— Eleikizakuak.—

  Euzkadi, 1931-03-26 | Aixerixa

 42. Eriotzak.— Juan da etorriak.— Eleizkizunak.— Donokira.— Ezkon deiak.— Izpar beltza.— Ikertu.—

  Euzkadi, 1931-03-27 | Aixerixa

 43. Izpar beltzak.— Andre Mari «Martiko».—

  El Día, 1931-03-28 | Ixaka

 44. Naste.— Orri beltza.—

  El Día, 1931-04-09 | Ixaka

 45. Naste.— Arnobate'n.—

  El Día, 1931-04-21 | Ixaka

 46. Arnoateruntz.— Langile jaia.— Izpar beltza.—

  El Día, 1931-04-26 | Ixaka

 47. Ekaitza.—

  El Día, 1931-05-06 |

 48. Eskontzak.— Apari bat.— Deun Isidor.—

  Euzkadi, 1931-05-20 | Atxolin

 49. Ezkontza.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1931-05-27 | Atxolin

 50. Elorrio'n.— Agur samiña.— Loyola'n.—

  Euzkadi, 1931-05-28 | Aberri

 51. Jaiotza.— Naskaldija.—

  Euzkadi, 1931-05-30 | Aixerixa

 52. Pixu Ikusketa.—

  Euzkadi, 1931-06-04 | Aixerixa

 53. Eriotz gogorrak.—

  El Día, 1931-06-09 | Ixaka

 54. Lan gutzi.— Jaiotza.— Eleizakuak.—

  Euzkadi, 1931-06-18 | Aixerixa

 55. Garritza'rentzat arpidea.— Ezkontza.— Il otoizketa'k.—

  Euzkadi, 1931-06-27 | Aixerixa

 56. Egualdia.— Azoka.—

  Euzkadi, 1931-07-04 | Atxolin

 57. Deun Kepa.— Euzkel izena.— Izpar ituna.—

  Euzkadi, 1931-07-07 | Aixerixa

 58. Aranburu'ren sendiari laguntzeko.— Euzkel izena.— Jaiotza.—

  El Día, 1931-07-08 | Aixerixa

 59. Egazkia.—

  Euzkadi, 1931-07-10 | Atxolin

 60. Sua.—

  Euzkadi, 1931-07-16 | Atxolin

 61. Deun Iñaki jaia.—

  El Día, 1931-07-29 | Sosua

 62. Perretxikoak.—

  Euzkadi, 1931-07-29 | Aixerixa

 63. Euzko Langilien Alkartasuna

  El Día, 1931-08-04 | Aixerixa

 64. Izpar beltzak.—

  Euzkadi, 1931-08-07 | Aixerixa

 65. Gora berak.— Eleizakuak.—

  Euzkadi, 1931-08-09 | Aixerixa

 66. Deun Laurentzi.—

  Euzkadi, 1931-08-12 | Atxolin

 67. Uri onetako pestak.—

  Euzkadi, 1931-08-18 | Atxolin

 68. Txetarketa.—

  Euzkadi, 1931-09-27 | Aixerixa

 69. Deun Mikel.— Ikastola.— Eriotza.—

  Euzkadi, 1931-10-01 | Atxolin

 70. Osakuntza.— Ezkontza.— Jaiotzak.— Zozkera.— Gora berak.— Eleizakuak.—

  Euzkadi, 1931-10-11 | Aixerixa

 71. Osakuntza.— Izpar beltza.— Eleizakuak.— Gexorik.— Ezkontza.—

  Euzkadi, 1931-10-18 | Aixerixa

 72. An, emen.— Entzun.—

  El Día, 1931-10-28 | Aberri

 73. Izpar beltza.—

  Euzkadi, 1931-10-29 | Aixerixa

 74. Agurtu.—

  Euzkadi, 1931-10-31 | Aixerixa

 75. Agurtu.—

  El Día, 1931-11-01 | Aixerixa

 76. Euzkel-ixena.— Elexakoak.— Jayotza.— Ildakoak.— Ezkonduak.—

  Euzkadi, 1931-11-10 | Aixerixa

 77. EL DIA'ren arpidea.— Naste.— Gaixo.— Gora berak.—

  El Día, 1931-11-13 | Aixerixa

 78. Izpar beltza.— Ezkontza.— Jayotza.—

  Euzkadi, 1931-11-15 | Aixerixa

 79. Eguraldia.— ¡Au da etorrerea!.—

  Euzkadi, 1931-11-17 | Atxolin

 80. Koikille deuna.— Osakuntza.— Ezkontza.—

  Euzkadi, 1931-11-27 | Atxolin

 81. Eriotza.—

  Euzkadi, 1931-12-01 | Atxolin

 82. Geltoki'ko buru.—

  Euzkadi, 1931-12-03 | Aixerixa

 83. Izpar beltza.— Jun zan ileko gora berak.—

  El Día, 1931-12-08 | Aixerixa

 84. Eleizakuak.—

  El Día, 1931-12-12 | Aixerixa

 85. Eguraldia.—

  Euzkadi, 1931-12-17 | Atxolin

 86. Izpar beltza.—

  Euzkadi, 1931-12-20 | Aixerixa

 87. Gabon-zarreko peria.— Egualdia.—

  Euzkadi, 1931-12-23 | Atxolin

 88. Izpar beltza.— Jayotza.— Deya.—

  Euzkadi, 1931-12-25 | Aixerixa

 89. Gabon Eguberri.—

  El Día, 1931-12-26 | Ixaka

 90. Izpar beltza.— Jaiotza'ko.—

  Euzkadi, 1932-01-03 | Aixerixa

 91. Jayotza.— Euzko-Batzokiyan.—

  Euzkadi, 1932-01-10 | Atxolin

 92. Gabon zar-Urte berri.—

  El Día, 1932-01-14 | Ixaka

 93. Zabalkundia.— Andoni deuna.— Agate deuna.— Deun Andoni.— Eriotza.—

  Euzkadi, 1932-01-17 | Atxolin

 94. Anton deuna.— Naste.—

  El Día, 1932-01-27 | Ixaka

 95. Eukel izena.— Etxeratu.—

  El Día, 1932-02-02 | Aixerixa

 96. Euzkel-izena.— Etxeratu.—

  Euzkadi, 1932-02-03 | Aixerixa

 97. Eriotza.—

  Euzkadi, 1932-02-04 | Atxolin

 98. Deun Agate.—

  Euzkadi, 1932-02-10 | Atxolin

 99. Datorren igandean arratsaldeko bost ta erdietan izango da itzaldi aberkoi bat Elgoibar'ko [...]

  Euzkadi, 1932-03-13 | Aixerixa

 100. Eriotza.—

  El Día, 1932-03-17 | Aberri, Aixerixa

 101. Jaiotza.— Gaxorik.—

  Euzkadi, 1932-04-02 | Atxolin

 102. Izpar beltza.—

  Euzkadi, 1932-04-07 | Aixerixa

 103. Ostegunian Jauna'ren besoetan bat-batian illzan Arrizabalaga'tar Maxima 65 urte zituala «Lapramendi» baserrikua [...]

  Euzkadi, 1932-04-10 | Aixerixa

 104. Erijotza.—

  Euzkadi, 1932-04-16 | Garbiņe

 105. Ezkontza.—

  El Día, 1932-04-23 | Aberri

 106. Euzko langilleak.—

  El Día, 1932-04-30 |

 107. Euzko langiliak.— Jaiotzak.— Eleizakuak.— Min artuta.—

  Euzkadi, 1932-05-10 | Aixerixa

 108. Naste.— Zarautzen.— Mutriku'ra.—

  El Día, 1932-05-14 | Aberri

 109. Naste.—

  Euzkadi, 1932-05-15 | Aberri

 110. Izparrak.—

  Euzkadi, 1932-06-01 | Aberri

 111. Juan etorriak.—

  El Día, 1932-06-12 | Mirentxu

 112. San Juanak

  El Día, 1932-07-01 | Ixaka

 113. Txaide'ko zikin garbitzalea.—

  Euzkadi, 1932-07-01 | Atxolin

 114. Banakari berria.—

  Euzkadi, 1932-07-03 | Aixerixa

 115. Izpar beltza.—

  Euzkadi, 1932-07-08 | Aixerixa, Atxolin

 116. Batzarra.—

  Euzkadi, 1932-07-12 | Aixerixa

 117. Matale Deuna.—

  El Día, 1932-07-26 | Mirentxu

 118. Eriotza.—

  El Día, 1932-07-29 | Ixaka

 119. Deun Iñaki.— Eukal izena.— Eskontza.—

  El Día, 1932-08-04 | Aixerixa

 120. Asteroko euskal egotzaldiak.—

  El Día, 1932-08-11 | Ixaka

 121. Deun Laurentzi eguna.— «Bartoluak».—

  El Día, 1932-08-17 | Intz

 122. Eldu dira gure Bartolak [...]

  El Día, 1932-08-24 | Batzordea

 123. Deun Bartoloma txiki-eguna.—

  Euzkadi, 1932-08-31 | Aixerixa

 124. Ostegunetan Elgoibar'ko berriak azaltzea egoki litzakela, eta zirri ta zirri ari naiz [...]

  El Día, 1932-09-08 | Ixaka

 125. Aingerutxo bat zerura.—

  El Día, 1932-09-15 | Mirentxu

 126. Jayotzak.—

  Euzkadi, 1932-09-18 | Aixerixa, Garbiņe

 127. Jayotzak.—

  Euzkadi, 1932-09-20 | Aixerixa

 128. Donokira.— Jayotzak.—

  Euzkadi, 1932-09-22 | Aixerixa

 129. Or emen.—

  El Día, 1932-09-23 | Aberri

 130. Ezkontza.— Ibiltaldia.— Jayotza.— Eleizakuak.— Naskaldia.— Mutil gaste bat tximistas erreta.—

  Euzkadi, 1932-09-27 | Aixerixa

 131. Euskal izena.— Mikel zaindariaren egun aundia.—

  El Día, 1932-09-29 | Mirentxu

 132. Izpar baltza.— Ezkontza.—

  Euzkadi, 1932-09-30 | Aixerixa

 133. Deun Mikel.—

  El Día, 1932-10-01 | Ixaka

 134. Batzarra.— Jayotza.— Deun Mikel baleran.—

  Euzkadi, 1932-10-05 | Aixerixa

 135. Agurtza edo errosarioaren jaia ospatu degu igandean [...]

  El Día, 1932-10-07 | Ixaka

 136. Gora-berak.— Langile-erakusketa-ikastoleak.— Ikusketa.— Jayotza.—

  Euzkadi, 1932-10-08 | Aixerixa

 137. Euzkel-izena.—

  Euzkadi, 1932-10-12 | Aixerixa

 138. Saritubak.—

  Euzkadi, 1932-11-06 | Aixerixa

 139. Izpar beltza.— Jayotzak.— Gora-berak.—

  Euzkadi, 1932-11-12 | Aixerixa

 140. Laguntza.—

  El Día, 1932-11-18 | Ixaka

 141. Muxika'tar Joseba Mirena'ren «fundisio» olan, lau eguneko lana ipiñi dute astian [...]

  Euzkadi, 1932-11-23 | Aixerixa

 142. Eukel izenak.— ¡Entzun!.— Or emen.—

  El Día, 1932-11-24 | Aberri

 143. Euzkel-izenak.—

  Euzkadi, 1932-11-27 | Aixerixa

 144. Ezkontza.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1932-12-04 | Aixerixa

 145. Naste.—

  El Día, 1932-12-09 | Ixaka

 146. Izpar baltza.— Euzkel-izena.—

  Euzkadi, 1932-12-18 | Aixerixa, E. A. B. Lendakaria

 147. Gabon eguari.—

  El Día, 1932-12-24 | Ixaka

 148. Donokira.— Jayotza.— Oturuntza.—

  Euzkadi, 1932-12-25 | Aixerixa

 149. Gabon zar.— Urte zar.—

  El Día, 1933-01-01 | Ixaka

 150. Izpar beltza.— Semetxo bat.— Eleizakuak.—

  Euzkadi, 1933-01-01 | Aixerixa

 151. Urte berri.— Erregalu.—

  El Día, 1933-01-06 | Ixaka

 152. Euzko-Jantzitegia.—

  Euzkadi, 1933-01-08 | Aixerixa

 153. Euzkel-izena.— Jayotzak.— Lan ederra.— Abad'tar Andoni Donea.—

  Euzkadi, 1933-01-14 | Aixerixa

 154. Gora berak.—

  Argia, 1933-01-15 | Mirentxu, Aixerixa

 155. Batzarra.—

  Argia, 1933-01-22 | Aixerixa

 156. ¿Luzear pizkortu altzera? Linoti-pistak esaten zuan bezala, aspalditxoan Euskal orria zilipurdika dabil [...]

  El Día, 1933-01-28 | Ixaka

 157. Areto nagusia apaintzen.—

  Euzkadi, 1933-01-28 | Aixerixa

 158. Izpar beltzak.— Jayotzak.—

  Argia, 1933-01-29 | Aixerixa

 159. Kandelatxo eguna jai oizan len [...]

  El Día, 1933-02-05 | Ixaka

 160. Gudari.— Izpar beltzak.— Ezkontza.— Jaiotza.—

  Argia, 1933-02-12 | Aixiria

 161. Grippe.—

  El Día, 1933-02-19 | Ixaka

 162. Eriotzak.— Gudaritzara.—

  Argia, 1933-02-26 | Mirentxu

 163. Euzkel-ixena.—

  Euzkadi, 1933-02-26 | Aixerixa

 164. ¡Agur, Joseba!.—

  El Día, 1933-02-28 | Aixerixa

 165. ¡Agur Joseba!.—

  Euzkadi, 1933-03-01 | Aixerixa

 166. Ezkontzak.— Eleizakuak.— Euzko-Langiliak.— Oarra.—

  Euzkadi, 1933-03-03 | Aixerixa

 167. Ezkontzak.— Eleizakuak.— Eusko langilleak.— Euskel izena.—

  Argia, 1933-03-05 | Aixerixa

 168. Izpar beltza.—

  Argia, 1933-03-12 | Aixerixa

 169. Izpar beltzak.— Jaiotzak.— Izpar beltza.— Lizardi'ren eriotza.—

  El Día, 1933-03-16 | Aixerixa

 170. Izpar beltzak.— Jayotzak.— Lizardi'ren eriotza.—

  Euzkadi, 1933-03-17 | Aixerixa

 171. Agurtu.—

  Argia, 1933-03-19 | Mirentxu

 172. Deun Joseba doitzoaren bederatziurrenian jentetza izugarria ibili da txadon nagusian [...]

  El Día, 1933-03-25 | Aixerixa

 173. Izpar beltza.—

  El Día, 1933-04-01 | Aixerixa

 174. Izpar baltza.—

  Euzkadi, 1933-04-01 | Aixerixa

 175. Jun zan larunbat eta igande gaubian, ainbat notin juan zan Eibar'era Astelena [...]

  El Día, 1933-04-07 | Aixerixa

 176. Juan zan larunbat eta igande gaubian, ainbat notin juan zan Eibar'era Astelena [...]

  Euzkadi, 1933-04-08 | Aixerixa

 177. Baserritarrak.— Lanera.— R.I.P..— Samin agurra.—

  Argia, 1933-04-09 | Mirentxu

 178. Astarketak.— Azoka.—

  Euzkadi, 1933-04-11 | Aixerixa

 179. Errenderi'ko Kortabitarte'tar Lokadi'ri [...]

  Argia, 1933-04-16 | Mirentxu

 180. Izpar beltza.— Eleizakuak.— Eskon deyak.—

  Euzkadi, 1933-04-20 | Aixerixa

 181. Izpar beltzak.— Euzkel-izena.—

  Euzkadi, 1933-04-22 | Aixerixa

 182. Ezkontza.— Eriotzak.—

  Argia, 1933-04-30 | Maitxo, Mirentxu

 183. Ezkontza.— Jaiotzak.— Osakuntzak.—

  El Día, 1933-05-08 | Aixerixa

 184. Euskel izena.— Eleizkizunak.—

  El Día, 1933-05-17 | Aixerixa

 185. Autu.—

  Euzkadi, 1933-06-04 | Aixerixa

 186. Autu.—

  El Día, 1933-06-06 | Aixerixa

 187. Izpar-beltza.— Ezkontzak.— Naskaldija.—

  Euzkadi, 1933-06-10 | Aixerixa

 188. Ori da jokatzia.—

  El Día, 1933-06-15 | Aberri

 189. Ezkondeia.— Jaiotzak.— Donokiratu.—

  El Día, 1933-06-16 | Aixerixa

 190. «Aberri» dala ez dala, idazle bazkaria egingo da eta [ [...]

  El Día, 1933-06-20 | Ixaka

 191. Jayotza.— Osakuntza.— Arpidiak.—

  Euzkadi, 1933-07-01 | Aixerixa

 192. Jaiotza.— Osakuntza.— Arpidiak.—

  El Día, 1933-07-02 | Mirentxu

 193. Agurtu.— Jaiotza.—

  El Día, 1933-07-06 | Aixerixa, Ixaka

 194. Arpidia.— Agurtau.—

  Euzkadi, 1933-07-08 | Aixerixa

 195. Batzarrak.—

  Euzkadi, 1933-07-09 | Aixerixa

 196. Izpar beltzak.— Ikastola Umiak.— Azterketak.— Jaiotzak.—

  El Día, 1933-07-23 | Aixerixa

 197. Deun Laurentzi'ñ.—

  El Día, 1933-08-05 | Ixaka

 198. Euzkel-izenak.— Abere sariketan.—

  Euzkadi, 1933-08-05 | Aixerixa

 199. Euskel izena.— Min artu.— Il.— Zarauztarrak.— Dabiltzanak.—

  El Día, 1933-08-11 | Abertzale

 200. «Urretabarren»i.— Deun Laurentzi.— Jayotza.—

  Euzkadi, 1933-08-11 | Aixerixa

 201. Orri beltza.— Arrapatu.— Euzkel izenak.— Jaiotza.—

  Argia, 1933-08-13 | Mirentxu, Aixerixa

 202. Euzkadi, lur-zati ederreko mendi tartean uxo txuriak bezela an emen baserriak zabaltzen [...]

  El Día, 1933-08-15 | Ixaka

 203. Euskel izena.— Jaiotzak.— Izpar beltza.— Etxeratu.—

  Argia, 1933-08-20 | Mirentxu

 204. Eskerrak.— Izpar-baltza.— Jayotzak.— Azoka.— Deun Laurentzi Baxatxonu'an.— Deun Erroka.—

  Euzkadi, 1933-08-22 | Aixerixa

 205. Izpar baltzak.— Euzkel-izena.— Jayotza.—

  Euzkadi, 1933-08-25 | Aixerixa

 206. Euskel izena.— Aingerutxua zerura.— Ezkontza.— Deun Erroka.— Izpar beltzak.—

  Argia, 1933-08-27 | Mirentxu, Aixerixa

 207. Ezkon izparrak.— Jayotzak.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1933-09-01 | Aixerixa

 208. Deun Bartoloma jayak.— Jayotza.—

  Euzkadi, 1933-09-05 | Aixerixa

 209. Bi iru astean azaldu ezpagera, gure erriko «peztak» dirala ta [ [...]

  El Día, 1933-09-09 | Ixaka

 210. Gaxi gexak.—

  El Día, 1933-09-12 | Aixerixa

 211. Eleizakoak.— Jayotza.— Dabiltzanak.— Polixene'ri.—

  Euzkadi, 1933-09-12 | Aixerixa

 212. ¡Euuup [...]

  El Día, 1933-09-13 | Mirentxu

 213. Izpar-beltza.— Jayotzak.—

  Euzkadi, 1933-09-13 | Aixerixa

 214. Txetarketa.—

  Euzkadi, 1933-09-15 | Aixerixa

 215. Eriotza.— Jaiotza.— Ezkon deiak.—

  Argia, 1933-09-17 | Mirentxu

 216. Ezkontza.— Izper Beltza.— Lekaime berria.— Nekazariak arakiñekin asarre.—

  El Día, 1933-09-26 | Aixerixa

 217. Nekazariendako itzaldia.—

  El Día, 1933-09-27 | Aixerixa

 218. Ezkontza.— Izpar-beltza.— Nekazariak arakiñekin asarre.— Nekezarientzako itzaldia.—

  Euzkadi, 1933-09-27 | Aixerixa

 219. Gaztetasuna.— ¡«Zebain» il!.—

  El Día, 1933-09-29 | Ixaka

 220. Itzaldia.— Ezkontzak.— Ibillaldiak.—

  Euzkadi, 1933-09-30 | Aixerixa

 221. Izpar beltza.— Euskel izena.— Izpar ituna.—

  Argia, 1933-10-01 | Mirentxu

 222. Euskel izena.—

  El Día, 1933-10-01 | Ixaka

 223. Igandean egin zuten euskal-idazleak batzarra [...]

  Argia, 1933-10-08 | Xapi

 224. Euzkel-ixena.— Ikastola iriki.— Jayotza.—

  Euzkadi, 1933-10-08 | Aixerixa

 225. Osakuntza.— Agindu bat.— Eleizakuak.— Ezkontza.— Jaiotzak.— Dabiltzanak.—

  El Día, 1933-10-13 | Aixerixa

 226. Gudaritzara.—

  El Día, 1933-10-17 | Mirentxu

 227. Izpar beltza.— Ikertu.— Dabiltzanak.—

  El Día, 1933-10-21 | Aixerixa

 228. Eusko Nekatzari Bazkuna'kueri deia.—

  El Día, 1933-10-28 | Aixerixa

 229. Jaiotza.— Eriotza.— Dabiltzanak.—

  Argia, 1933-10-29 | Mirentxu

 230. Eleizakuak.—

  Euzkadi, 1933-11-11 | Aixerixa

 231. Ezkon deia.— Eleizakuak.— Osakuntza.—

  El Día, 1933-11-12 | Aixerixa

 232. Izpar beltzak.— Jaiotza.— Etxeratu.—

  El Día, 1933-12-02 | Aixerixa

 233. Osakuntzak.—

  El Día, 1933-12-19 | Aixerixa

 234. Jaiotza.— Orri beltza.— Ezkontza.— Juan etorri.—

  Argia, 1933-12-24 | Mirentxu

 235. Izpar beltza.— Ezkontza.— Euskel izena.—

  El Día, 1933-12-26 | Aixerixa

 236. Euskel izena.— Ezkontza.— Jaiotza.— Ezkondeia.— Eleizakuak.—

  El Día, 1933-12-30 | Aixerixa

 237. Euskal izena.— Gora berak.— Izpar beltza.— Agindua.— Ez biarra.—

  El Día, 1934-01-09 | Aixerixa

 238. Artesanos.—

  El Día, 1934-01-13 | Aixerixa

 239. Andoni Abad Deuna.— Izpar beltza.—

  El Día, 1934-01-26 | Aixerixa

 240. Atzo irakurri nuan gure anai eta idazle azkar Etxalar'ko «Zubieta» gaxori arkitzen [...]

  Argia, 1934-02-04 | Xapi, Mirentxu

 241. Izpar beltza.— Eleizakuak.— Deun Agate.—

  El Día, 1934-02-10 | Aixerixa

 242. Ezkontzak.—

  El Día, 1934-02-16 | Aixerixa

 243. Ezkontzak.— Izpar beltza.— Jaiotza.—

  Argia, 1934-02-18 | Mirentxu

 244. Eusko langilliak.— Izpar beltza.— Jaiotzak.— Izpar beltza.— Gaxorik.— Jayotza.—

  Argia, 1934-02-25 | Aixerixa, Mirentxu

 245. Eleizakuak.— Osakuntza.— Guda mutillak.— Jaiotzak.— Euskal izena.—

  Argia, 1934-03-04 | Aixerixa, Mirentxu

 246. Eleizakuak.—

  Argia, 1934-03-11 | Aixerixa

 247. Erretira.—

  Argia, 1934-03-18 | Ixaka, Aberri

 248. Igesi zan igandian uri onetako Andueza-pelota-tokiran, Bergara erkiko Batzokien pelota txapelketa azkenetakuak [...]

  Euzkadi, 1934-03-24 | Aixerixa

 249. Euzkel izena.—

  Argia, 1934-04-15 | Aixerixa, Mirentxu

 250. Jaiotza.— Euzkel izena.—

  Argia, 1934-04-22 | Mirentxu

 251. Jaiotzak.— Izpar beltza.— Ezkontza.—

  Argia, 1934-05-06 | Aixerixa

 252. Izpar-beltzak.— Euzko-nekazariak.—

  Euzkadi, 1934-05-13 | Aixerixa

 253. Mikelete-asterketak.— Arakin berria.—

  Euzkadi, 1934-06-03 | Aixerixa

 254. Zarautzera.— Izpar beltza.—

  Argia, 1934-06-10 | Mirentxu, Aixerixa

 255. Euskal loteria.—

  Argia, 1934-06-17 | Ixaka, Mirentxu, Aixerixa

 256. Euzkel-izena.— Eleizakuak.— Osakuntza.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1934-06-17 | Aixerixa

 257. Ezkontza.— Jaiotza.— Izpar-beltza.— Ez biarra.— Euskel izena.— Agurtu.—

  Argia, 1934-06-24 | Aixerixa, Mirentxu

 258. Asteroko azoka.—

  Argia, 1934-07-01 | Ixaka, Mirentxu

 259. Ezkon deiak.— Eriotza.—

  Argia, 1934-07-08 | Mirentxu

 260. Deun Laurentzi [...]

  Argia, 1934-07-22 | Bertako Bat

 261. Izpar-beltza.— Jayotzak.— Paul'dar Bingen.—

  Euzkadi, 1934-07-24 | Aixerixa

 262. Lapurreta.—

  Euzkadi, 1934-07-28 | Aixerixa

 263. Miss dala ta....—

  Argia, 1934-08-05 | Aberri, Mirentxu

 264. Deun Laurentzi.— Gaxorik.— Ezkontza.— Dabiltzanak.—

  Argia, 1934-08-12 | Mirentxu, Ixaka

 265. «Bartoluak» datoz.—

  Argia, 1934-08-19 | Ixaka

 266. Erroka Deuna.— Agurtu.— Bartolome jaiak.—

  Argia, 1934-08-26 | Mirentxu

 267. Uriko jayak.—

  Euzkadi, 1934-09-01 | Aixerixa

 268. Notario berria.—

  Euzkadi, 1934-09-14 | Aixerixa

 269. Euskel izena.—

  Argia, 1934-09-16 | Mirentxu

 270. Igaraberia arrapau.—

  Euzkadi, 1934-09-22 | Aixerixa

 271. Jaiotza.— Azkoiti'ko gaztetxuak.— Azoka.—

  Argia, 1934-09-23 | Mirentxu, Praixku

 272. Euzkel izena.— Ezkon deyak.—

  Argia, 1934-09-30 | Mirentxu

 273. Euskel izena.— Agurtu.— Oporketa.—

  Argia, 1934-10-21 | Mirentxu, Ixaka

 274. Euskel izena.— Eriotza.—

  Argia, 1934-10-28 | Mirentxu

 275. Morrontzara.— Eriotzak.—

  Argia, 1934-11-04 | Ixaka, Mirentxu

 276. Ezkontzak.— Jaiotza.— Agurtu.—

  Argia, 1934-11-11 | Aberri, Mirentxu

 277. Eriotza.— Jaiotza.— Euskel izena.— Aingerutxo bat zerura.—

  Argia, 1934-11-18 | Mirentxu

 278. Eriotza.— Txalintxo'ri.— Ezkontzak.— Izpar beltza.—

  Argia, 1934-12-02 | Ixaka, Mirentxu, Aixerixa

 279. Eriotza.— Gudaritzara.— Gotzontxu bat zerura.—

  Argia, 1934-12-09 | Ixaka, Mirentxu

 280. Nastu ta labur [...]

  Argia, 1934-12-16 | Aixerixa, Ixaka

 281. Jaiotza.— Gaxorik.— Agurtu.—

  Argia, 1934-12-23 | Ixaka, Mirentxu

 282. Euskel izenak.— Gaxorik.— Agurtu.— Gabonak igarotzera.—

  Argia, 1934-12-30 | Ixaka, Mirentxu

 283. Juan etorriak.—

  Argia, 1935-01-06 | Xapi

 284. San Anton.— Gaxorik.— Ezkontza.— Diru biltzea.— Gure artean.— Urrezko eztaiak.— Izpar beltza.—

  Argia, 1935-01-13 | Mirentxu

 285. Euskel izena.— Eriotzak.—

  Argia, 1935-01-20 | Mirentxu, Ixaka

 286. Gaxo.— Samin agurra.— Agurtu.— Ezkontza.—

  Argia, 1935-02-03 | Aberri, Mirentxu, Ixaka

 287. Deun Agate.— Osatu da.— Larreategi S.A..— «Talo» emen.— Euskel izena.— Gaxo.—

  Argia, 1935-02-10 | Aberri

 288. Euskel-izena.— Eriotzak.— Biarritz'era.— Krisis?.—

  Argia, 1935-02-17 | Mirentxu

 289. Izpar beltza.— Aingeru bat zerura.— Agurtu.—

  Argia, 1935-02-24 | Aixerixa, Ixaka

 290. Zorionak.—

  Argia, 1935-03-03 | Mirentxu, Ixaka

 291. Jaiotza.— Ezkon deiak.— Autu.— Izpar beltzak.— Agurtu.—

  Argia, 1935-03-17 | Aixerixa, Mirentxu

 292. Ezkontza.— Izpar beltza.— Jayotza.—

  Euzkadi, 1935-03-31 | Aixerixa

 293. Deun Laurentzi'n.—

  El Día, 1935-04-09 | Ixaka

 294. Izpar beltzak.— Laurentzi Deunen.— Ezkon-deyak.—

  Euzkadi, 1935-04-13 | Aixerixa

 295. Ermuaran balleran.— «Argia» aldezko jaia.— Gure jaia.— Arratsaldean.— Azkenik.—

  Argia, 1935-04-14 | Ixaka, Aberri

 296. Izpar-beltzak.— Eleizakuak.— Jayotza.— Mutriku'ra.— Euzkel-izena.—

  Euzkadi, 1935-04-21 | Aixerixa

 297. Izpar beltza.— Euzko-idazle jaya.— Eleizakuak.—

  Euzkadi, 1935-04-26 | Aixerixa

 298. Astian ezkondu diranak.— Jaiotza.— Izpar beltza.— Ez bearra.— Agurtuak.— Ezkontza.— Eriotza.—

  Argia, 1935-05-05 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 299. Eskerrikasko.— Izpar beltzak.— Euzkel-izena.— Ezkontzak.—

  Euzkadi, 1935-05-15 | Aixerixa

 300. Arrantzaliak.—

  Euzkadi, 1935-06-05 | Aixerixa

 301. Agurtu.— Eriotza.—

  Argia, 1935-06-30 | Mirentxu

 302. Nastu ta labur [...]

  Euzkadi, 1935-07-05 | Aixerixa

 303. Agurtu.— Eriotza.—

  Argia, 1935-07-14 | Mirentxu

 304. Izpar-beltza.— Astarketak.— Naskaldia.—

  Euzkadi, 1935-07-20 | Aixerixa

 305. Jayotzak.— Matale Deuna.— Naskaldija.—

  Euzkadi, 1935-07-27 | Aixerixa

 306. Aizkorri'n.— Eriotza.—

  Argia, 1935-08-11 | Mirentxu

 307. Gaste azkarrak.—

  Euzkadi, 1935-08-17 | Aixerixa

 308. Deun Erroke ballara.—

  Argia, 1935-08-18 | Aberri

 309. Erroka Deuna.— Euzkel izena.—

  Argia, 1935-08-25 | Aixerixa

 310. Euzkel-izena.— Izpar-beltza.— Gaxorik.—

  Euzkadi, 1935-09-07 | Aixerixa

 311. Eriotza.— Ezkontza.— Agurtu.— San Antolin.—

  Argia, 1935-09-08 | Mirentxu

 312. Ezkontza.— Ebaki etxera.— Ezbiarra.— Eleizakuak.—

  Euzkadi, 1935-09-11 | Aixerixa

 313. Gizontasuna.—

  Argia, 1935-09-15 | Aixerixa

 314. Ikertaldia.— Euzkel-izena.— Dabiltzanak.— Izpar-beltza.—

  Euzkadi, 1935-09-15 | Aixerixa

 315. Aingerua zerura.— Izpar beltzak.— Oturuntza bat.— Euzkel izena.— Agurtu.— Eriotza.—

  Argia, 1935-09-22 | Aixerixa, Mirentxu

 316. Jaiotza.— Eskontza.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1935-09-26 | Aixerixa

 317. Ezkontza.— Ezkon-deyak.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1935-09-27 | Aixerixa

 318. Agurtu.—

  Euzkadi, 1935-09-28 | Mirentxu

 319. Lasarte'ra.—

  Argia, 1935-09-29 | Aixerixa, Mirentxu

 320. Izpar baltza.—

  Euzkadi, 1935-10-04 | Aixerixa

 321. Urruzuno ballerakuak.— Deun Mikel.— Izpar beltza.— Ezkontzak atian.— Eriotza.— Juan etorriak.—

  Argia, 1935-10-06 | Aixerixa, Ixaka, Mirentxu

 322. Sua.—

  Euzkadi, 1935-10-08 | Aixerixa

 323. Gabeko ordubak.—

  Argia, 1935-10-13 | Aixerixa, Mirentxu

 324. Gudaritzara.— Ezkontza.— Jaiotzak.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1935-10-18 | Aixerixa

 325. Ezkontzak.— Agurtu.— Mendiola, ill.— Gudaritzara.— Dabiltzanak.— Jaiotzak.—

  Argia, 1935-10-20 | Aberri, Aixerixa

 326. Ezkontzak.—

  Argia, 1935-10-27 | Aixerixa, Mirentxu

 327. Zar zaritzia.—

  Euzkadi, 1935-10-27 | Aixerixa

 328. Izpar beltzak.— Eleizakuak.— Lizarriturri.—

  Argia, 1935-11-03 | Aixerixa, Ixaka

 329. Deun guztien eta animaren eguna.—

  Euzkadi, 1935-11-06 | Aixerixa

 330. Euskel izena.— Gaxorik.— Agurtu.— Errezilla.— Ezkon deya.—

  Argia, 1935-11-10 | Mirentxu, Egi Luze

 331. Bazkaria.—

  Argia, 1935-11-23 | Ixaka, Mirentxu

 332. Eriotza.—

  Euzkadi, 1935-11-23 | Aixerixa

 333. Agurtu.— Euskel izena.— Osakuntza.—

  Argia, 1935-12-08 | Ixaka, Mirentxu

 334. Aldaketa.—

  Euzkadi, 1935-12-08 | Aixerixa, Mirentxu

 335. Agurtu.— Eriotza.—

  Argia, 1935-12-22 | Ixaka, Mirentxu

 336. Eriotza.—

  Euzkadi, 1935-12-27 | Mirentxu

 337. Bide berria.—

  Euzkadi, 1935-12-28 | Aixerixa

 338. Eriotza [...]

  Argia, 1935-12-29 | Mirentxu, Ixaka

 339. Euzkel-izena.— Eleizakuak artuta.— Urte barri.—

  Euzkadi, 1936-01-05 | Aixerixa

 340. Auteskundeak [...]

  El Día, 1936-01-21 | Aixerixa

 341. Il onen 25'an gudaritza dijuazen elgoibartar mutil gastien erreskada Axuria'tar Josu, Ansola'tar [...]

  Euzkadi, 1936-01-22 | Aixerixa

 342. Elgoibartarra: Gustiok dakizuten bezela datorren larunbatean illa onen ogeta bostean antzezti ederrenatarikoa [...]

  Euzkadi, 1936-01-24 | Aixerixa, Mirentxu

 343. —Gaxorik arkitzen zaigu gure antziñako idazle zarra dan Arriola'tar Justa «Gelatxo Errota» [...]

  Argia, 1936-03-08 | Mirentxu

 344. Bai gure gurasuak dira, gaur omenduko ditugun Oria'tar Jokin, eta Mugurutza'tar Pantzezka [...]

  El Día, 1936-03-22 | Aixerixa

 345. Izpar-beltza.— Ezkon-izparrak.— Jayotza.—

  Euzkadi, 1936-04-05 | Aixerixa

 346. Gaixorik.— Jaiotza.— Sevilla-ra.—

  Argia, 1936-04-12 | Ixaka, Mirentxu

 347. Eleizakuak.— Izpar-beltza.— Oturuntza bat.— Ezkon-deiak.—

  Euzkadi, 1936-04-24 | Aixerixa

 348. Astarketak.— Lana ugarituko oteda?.— Ezkontza-atian.—

  Euzkadi, 1936-05-03 | Aixerixa

 349. Abertzale:—

  Euzkadi, 1936-05-30 | Aixerixa

 350. Eriotzak.—

  Argia, 1936-06-07 | Mirentxu

 351. Ezkontza atian.— Jaiotza.— Nekazariak.—

  Euzkadi, 1936-06-20 | Aixerixa

 352. Gaste azkarrak.— Jaiotza.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1936-06-24 | Aixerixa

 353. Jai atzeratu.— Izpar beltza.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1936-06-26 | Aixerixa

 354. Eriotza.—

  Argia, 1936-06-28 |

 355. Eriotza.— Ezkontza.—

  Argia, 1936-07-05 | Ixaka, Mirentxu

 356. Sarasua'ren alde.— Izpar beltza.— Dabiltzanak.—

  Euzkadi, 1936-07-08 | Aixerixa

 357. Zorionak.— Alkartasunetako gora berak.—

  Euzkadi, 1936-07-17 | Aixerixa

 358. Izpar beltzak.—

  Euzkadi, 1936-08-13 | Aixerixa

 359. Eleizakuak.—

  Euzkadi, 1936-08-15 | Aixerixa

 360. Izpar beltza.— Deun Erroka.— Alberdi erail dute.—

  Euzkadi, 1936-08-21 | Aixerixa

 361. Izpar beltza.— Jaiotza.— Euzko gudariak.— Deun Bartoloma.—

  Euzkadi, 1936-08-29 | Aixerixa

 362. Izpar beltzak.— Euzkel izena.— Eleizakuak.— Jayotza.—

  Euzkadi, 1936-09-05 | Aixerixa

 363. Euzko-gudariak.— Donokira.— Eleizakuak.— Osakuntza.— Jaiotza.—

  Euzkadi, 1936-09-13 | Aixerixa