elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1935-09-27

 

Ezkontza.— Uri onetan uztertu da, Kortaberria'tar Laurentze «Osoro» baserriko neskatilla, eibartar gaste batekin. Zorijonak.

 

Ezkon-deyak.— Igandian, lendabiziko ezkon-deyak irakurri diranak txadon nagusian.

Alzola'tar Anastazi bedaronatarra, Zubiaurre'tar Miren «Metala» baserriko neskatilla polita.

Zubiaurre'tar Erruperta, Artetxe'tar Jone «Andikao» baserrikua, eta Arriola'tar Jerarta San Martin'dar Nati neskatilla'rekin.

Artu nere zorionak aurres.

 

Dabiltzanak.— Errezil'en udaldia igaro ondoren, biurtu dira, Eizagirre'tar Joseba sendagiliaren sendia.

— Ermu'tik, Gabilondo'tar Imanol, [...] olako naguziaren sendia.

 

Itziar'era.— Eguna urrago ta biziago arkitzen dira uri ontako Emakumien biotzak igandian Iziar'era juateko, ainbat emakume elduko da toki alaitsu artara. Ama Neskutzari otoiz egiñaz EUZKADI itxaropena, eta bide batez jayari aunditasuna eman, eta Urzelai'tar Julen eta Irazusta aldun abertzalien itzaldiak entzunaz.

¡Aupa anderetxuak, igandian Iziar'era!

 

AIXERIXA