elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1932-08-04

 

Araba ta napar anaien aldez Batzoki'ko arpidian eman duten laguntzaren erreskada, emen dijua:

Uri Buru Batza'k, 35 laurleko.

Euzko Batzokia'k, 25 laurleko.

Emakume Abertzale Batza'k, 25.

Izeta'tar Julen, 5.

Arriola'tar Baleri, 5.

Konde Ormaetxea'tar Maxima, 2.

Aizpitarte'tar Joseba Mirena, 1.

Uriguen'dar Luki, 2.

Gabilondotar Jon, 2.

Argarate'tar Ixaka, 2.

Larreategi'tar Joseba, 2.

Izagirre'tar Peli, 1.

Muxika'tar bat, 1.

Muxika'tar Imanol, 1.

Elorza'tar Erramon, 2.

«Aberri», 5.

Armendia'tar Gillelma, 2.

Andonegi'tar [...], 5.

Altuna'tar Paul, 1.

Aranburu'tar Markelin, 1.

Mendikute'tar Laurentzi, 2.

Ulazia'tar Joseba Erramon, 2.

Elortza'tar Markelin, 2.

[...]'tar Erromalda, 1.

Osoro'tar Pantzeska, 2.

Larreategi'tar Basili, 1.

Epelde'tar Sebaston, 2.

Latxa'tar Kexar, 3.

Larreategi'tar Nikola, 2.

Emakume bat, 2.

Emakume bat, 2.

Iriondo'tar Kasi, 1.

Iriondo'tar [...], 1.

Gabilondo'tar Agapita, 1.

Emakume bat, 2.

Emakume bat, 2.

Mirentxu, 2,50.

Astiazaran'dar Jakinda, 1.

Aixerixa, 1.

Aranberri'tar Andoni, 1.

Altuna'tar Kirika, 0,50.

Axuria'tar Kepa, 2.

Osoro'tar Bartolome, 1.

Abertzale bat, 5.

Guztira, 156,50 laurleko.

¡Abertzaliak! eta zerbait eman nai zenduken guztiok Araba ta Naparro'ko anaien aldez, arin ibili biar Deun Iñaki egunez itxiko da bukatuko da arpidia.

 

AIXERIXA

 

_____

 

Eskerrak Luzear.— Ostegunean Euskal orria Elgoibartarrentzat.

Eskerrak Luzear. Orain beraz, laburtxo nere lantxo bat bialtzen det, eta uste det Aberri, Aixerixa, Mirentxu, Maitxo eta abar zurekin gogoratuko dirala ostegunetan Elgoibarko gaia azaldu dedin.

 

Deun Iñaki.— Kontu eman bezela jai ospatsua izan degu Deun Iñaki egunean.

Bezperan, Eusko batzokian egin zan umetxoen antzerti aldi, «Saski Naski» erakoa, oso ederra izan zan. Umetxo, neskatila, mutikoak, itzaldi eta abesti aldiak, txalo ugariaz eta «Iñaki» eta «Euzko Abendaren gogor» danok abestu ere.

Iñaki egunean, goizeko zazpiretan jaupa eta jaunartzea.

«Masoiak» izanik nola ez? Talde ederra giñan bai eta gogoz «Ogi zerutik» eta «Izan zaitez» abestu ere.

Exauneskin edo organo soñu ederrik jo zigun Bereziartua'tar Aszensio gazte jatorrak.

Jaupa nagusia amarretan.

Ezpatadantzariak aurretik, guztiok an giñan. «Eucharistika» lau abotseko Perossi'rena abestu genduan. Eta emaieran Donearen gorpuzki edo relikia laztanduaz «Iñaki» gogoz goraldu ere.

Ondoren enparantzan, dantzaaldiak egiñ zituzten dantzariak.

Arratsaldean ere beste dantzaaldi bat eta aurreskua egiñ zuten, txalotuak izanik.

Egun guztian umore onian, ikurriña Eusko Batzokiko leiuan eta Deun Iñaki jaia ospatu genduan.

 

Eukal izena.— Deun Iñaki egunean bataiatua izan da Osoro'tar Bartoome abertzalearen alaba berri bat. Izena jarri diote «Miren Begoña».

Ederki eta zorionak.

 

Eskontza.— Astearte [...], eskondu dira San Migel Benta'ko neskatila Garagarza'tar Brijida eta Iriondo'tar Marzelo kaleko mutil gaztea.

Zorionak ugari opa deiet bizimodu berrian.

 

IXAKA