elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1932-08-11 | Politika - Euzko Abertzale Batza | El Día, 1932-08-17
El Día, 1932-08-16

 

21'an Debara.— Euskal jaia da Deban, 21'ean. [...] eta Amaya dantzariak dantzatuko dute. Eresbatza edo «orfeoia»k aiñ apaiñ abesten duan Eusko abezbatza debarrak, abestuko du. Bertatik, gure oitura eta dantza, gure abesti eta gure anaitasuna, nai ba degu, 21'ean Deba'ra, itxas ertzeko uri polit ortara.

[...] pozik ari giñan zuentzako [...] bero bat dagonil onen 21'ean gertu [...], baña... ordurako zegoan euzko jaia E.A.B. eta Mendigoizale ikurriñen onespena atzeratu dituzte. ¿Noiz arte? Ez dakigu; atzeratzen atzeratzen urte bete baño geiago igaro da ta... oraindik ere...

Orra bada; gure kontuak beti olakuak. Baña ez gera aztuko, ezin giñezke aztu, eta eguna danian dei berri bat egingo degu. Agur ba, anaiarrebak.

 

IXAKA