elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1932-12-09 | Erlijioa - Ekitaldiak | El Día, 1933-03-25
El Día, 1933-03-18

 

Atoz eleizara.— Deun Joseba'ren oroimenez gogoz eleiz nagusian bederatziurrena ari da guztia gure elez egiten da eta azkenengo bost egunetan itzaldiak egiten ari da Undurraga Ama Neskutz Biotza'ko semea, gaur larunbat eta biar igandez bukatuko du. ¡Elgoibartarra! Katolikoa eta euskaldun ona baldin bazera gaur eta biar igandez eleizaratu bear dezu aita lekaide orren itza ain euskera ederrian mintzatzendalako entzutera. Jaungoikoa eta euskera'renak dirata.

 

AIXERIXA