elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1930-09-20

 

Agur.— «EL DIA» izparringi gazte eder onen zuzendari, idazle, ta irakurle guztioi; ta azketzi. ¡E...up! «Euskal Orri»ko baratz baitagarri ontako nagusi «Luzear», ta nire erritar maite «Aixerixa», «Agurtzane», «Maitxo», «Ixaka» ta «Aberri»ri ¿utziko aldidazute zeok ari zeraten lantegi polit ontan neretzako toki apurtxo bat...?

 

Ixilik zaudete ta

nire iritzian,

baletza daukazute

danok biotzian.

 

Asko poztuko naiz ba

iru aditzian.

¡«Luzear»en naia

aspaldi nekian!

 

Asko ez banaiz ere

naizen ainbatian,

jarraitu nai nuke nik

al dedan gunztian.

 

Lan asko daukagu ba

oraingo aldian,

erbiak jorratzeko

garuak mendian.

 

(«Maitxo»ri)

Maitxo idazlia

¿ze gertatzen zatzu?

«erreuma»kin zeundela

entzun nuen atzo.

 

¡Etzera oroitutzen

lan onekin asko¡

Itxas egalen baten

[...] dago!