elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1933-01-01 | Erlijioa - Kongregazioak | El Día, 1933-06-06
El Día, 1933-05-17

 

Euskel izena.— Igandez txadon naguzian ugurutzatu zuten Beristain'tar Sekundina ta Joaristi'tar Jone'ren alabatxo jaio berria.

Ama bitzi izandu ziren Izeta'tar U.B.B.'ko idazkaria, eta bere emazte Azkue'tar Gotzone. Zoriona Garbiñe euskel izen politak esarri eutzezen.

Zorionak guraso ta aita amabitueri.

 

Iziartxo.— Laster antzestuko dute Jel Batzoki'ko antzeslari bikañak Iziartxo antzeski ederra. Zaroes noiz izango dan aditzen emangogu.

 

Eleizkizuna.— Larunbat arratzean ta igande gizarteko eleizkizuna egin zuten Gaugurzaliak ilero dagokinena.

Baita ere Miren alabak egin zuten bere ileroko jai aldia Jaun arturik eta arratsaldian orrila'ri datorkion eleizkizuna itzaldiakin.

Baita ere egun orretan dirua bildu zan Euzko Ikastola Katolikuan aldez.

 

Eleizkizunak.— Artuta arkitzen da Alberdi'tar Josebe «Aprats» baserriko anderea.

 

Pelota.— Garrantzi aundiko pelotaketa igandez jokatu zuten Andueza pelota tokian, Berdun'ek, Argin'eri arrika, lenenguan irabasi zuan.

 

AIXERIXA