elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1931-11-15

 

Jun zan igandian autu zan Elgoibar'ko Emakume-Abertzale-Batza. Onela Batzar arteskaria autu zuten:

Lendakari, Arregi'tar Kandide.

Idazkari, Muxika'tar Polentine.

Txindizai: Gabilondo'tar Gergore.

Abobatzakuak: Bereziartua'tar Erremide eta Ziaran'tar Miren Nekane.

 

Zabalkunde Batzakuak

Lendakari, Andonegi'tar Jone.

Abobatzakuak, Zubizarreta'tar Imanole eta Larreategi'tar Miren.

 

Kistar-Ikasbide-Batza

Lendakari, Learisti'tar Polentine.

Abobatzakuak, Bereziartua'tar Agurne eta Egiguren'tar Erramone.

 

Jantzitegi-Ropero-Batzakuak

Lendakari, Zendoia'tar Balendine.

Abobatzakuak, Gabilondo'tar Andere eta Isasmendi'tar Josebe.

 

Izpar beltza.—Jaunaren besoetan illean igandian 68 urte zituala, Mugurutza Lazkano'tar Estepane (G.B.). Laguntzen diogu atzegabian bere senide eta enparau gustiai.

 

Ezkontza.— Asteazkenian uztertu dira txadon nagusian Agirrebeña'tar Justa eta Garate'tar Andone Miren. Zorionak.

 

Jayotza.— Neskatxo bat, lendabiziko ezkon-igali «frutua» eduki dute Iriondo'tar Jagoba eta bere emaste Erranarruzobeitia'tar Salome, «Sansongo» baserrikuak. Zorionak.

 

AIXERIXA