elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1932-04-10

 

Ostegunian Jauna'ren besoetan bat-batian illzan Arrizabalaga'tar Maxima 65 urte zituala «Lapramendi» baserrikua. (Goyan bego). Laguntzen diegu atzegabian bere sendi gustiari.

— Eleizakuak artuta arkitzenda, Agirregomezkorta'tar Jon Joseba «Muniola» baserrikua.

— Jun zan illian gora bera onek egon dira Epaikari Juzgaduan.

Jayuak, 12.

Illdakuak, 10.

Eskontza'rik bat ez.

Txadon nagusian gora bera au izanda:

Jayoak, 11.

Illdakuak, 10.

Ezkontzarik batez.

— Emen agurtu ditugu, beren aitona eriotzagaitik Andonegi'tar Mikel «Trikua» bere emazte Atxaga'tar Aurrekin. Baita ere agurtu degu Deusto'tik etorrita Gautxegi'tar Benarta abertzale trebea.

 

AIXERIXA