elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1932-04-30

 

Zumaya'ra.— Yente asko juan zan Zumaya'ra ango Jel-Batzokijaren zabalkunde-egunean. Pozik etorri ziran itzaldi entzungarrijak entzun ebezan eta.

Azkoitia'ko batzokiaren zidarreko eztegubak zirala ta, asko juan ziran ara be igaroten dan igandian.

 

Itzaldia.— Urtzelai andera agurgarrijak itzaldi aberikoi on bar egin euskuban erri onetan. Batzokija goiraño eguan. Aukespena egin zigun Epelde'tar Alberta jaunak. Urzelai emakumiak txinpartak ateraten ditu bere itzaldi sutsu ta mamintsubakin. Euzko-emakumiak benetan ixango dira aberrijaren gaizkaliak. ¡Gora ba geure emakume zintzuak!

 

GARBIÑE

 

Uarra.— Emen euki dot zeure lantxuba urten eziñik. Izparrak eztira orainguak, baña tira otarrera eztot jaurti nai ixan. Laburtxu ta ixpar asko egingo dozu gero e? Agur ta goraintsijak «Aberri» ta «Aixerixa»ri.— L.