elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1932-09-04

 

Abertzaliak.— Gaur ixango dira goizetik Durango'ra eldu diran Elgoibar'tar abertzaliak, ta iñor ez didila gelditu gaur arratsaldian bertara jun gabe, gure areriuak orixe bera naidute, ikusten dezute argi dabiltzaren gure areriuak beste urietara beren jayetara mordoska dijuazala ia ba, zure elgoibar-abertzalia Durangotzen zeran agur Durango'n gaur batzen zeraten abertzaliak arratsalde arte. (J.L.).

 

AIXERIXA