elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1932-11-05

 

Deya.— Dei egiten sayoten uri onetako Emakume-Abertzale-Batzakuai, datorren igandian 6'etan arratsaldeko lauretan Jel-Batzokian egingo dan batzarrera. Iñok ez dezute utzegin biar gar aundiko gora-berak erabaki bear eta aurrerako asmo atsegingarriak artu biar-diralako.