elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1932-12-01

 

Sabin eta il diran uriko abertzalien aldez il onen 25'ean txadon nagusian, eduki gendun jaupa Sabin gure maxu eta unian il ziran abertzalien animen-aldez. Jaupagilia Onaindia'tar Kelestin izanik.

«Liberame» oso ederki abestu zuten errespontzuakin budaturik. Egun gustian ikurriña makila erdi Batzokian egon zan.

Gabean Jel-Batzokia bete-beterik egonik etzaldia egon zan. Oso edeki egin zuan jayaren asalpena U.B.B. lendakari Arriola'tar Baleri'k. Ondoren G.B.B.'ko lendakari ospetsubak Barrena'tar Poluikarpa jaunak oso ederki erakutsi zigun Sabin'en edetija. Karlista izana zala gastetan, baño bere anai Koldobika'k sarri ezanik euzkaldunok ez giñala españarrak, eta Sabin'ek erizaldu zuala egia zala bere andiak ziona eta andik aurrera ezan biarrik ez degu euzkadi aldez zenbat lan onurakor egin eta espetxian ilzala eta abar. Bere itzaldi ederra bukatzian Poluikarpa jaunak txalo beruekin ordaindua izan zan. Gure Jel-Batzoki'ko talde batek «Agur Jaunak» «Sabin maixuari» eta «Euzko Abendarin Ereserkia» oso ederki abestu zituzan, batez ere atsegin zan «Sabin» maxubari ateratako izki «letra» Uriguen'dar Tiburtzi'k, «Lauaxeta» ez det uzte izki edo letra au ezagutzen dezunik.

 

Eskerrak ematen diskagu

Guk Gure Sabin maitiari

Euzkadi argia

Zor zayo berari

Aberri maitiagaitik

Eman zuen bizitza bai

Jaunak dei zion

Sabin etorri.

 

Indar aundiaz jaikirik dago

Euzkadi gustia

Pozez beterik-gastedi dana

Sabin'en bidian

Lan-egin dezagun-danok batian.

Azkatasun oro lortu artian

Aberri maitian

Gustiok ongi bizi gaitian (bis).

 

AIXERIXA

 

Uarra.— Izki polita dogu. Elgoibar'ko abertzaliak ia ederki egiten dozue.— L.