elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1933-01-28

 

Ongi etorri «Ekaitza».— Poz-pozik irakurri ditut EUZKADI Izparringi zure izparrak, eta «Ekaitza» ez dedila izan laister igarotzekua luzarokua baño, egualdiaren ekaitza zoritxarrekua izanagaitik atsegintzekua da benetan idaskortzaren ekaitza, ta jarrai bildur gabe oso ederki idazten dezuta.

 

Areto nagusia apaintzen.— Udal areto nagusi. «Salón de la Casa Consistorial» oso ederki dotorezko uztian uztian azi dira, diñote goi-berritu «zueloxazua» eta margoldu gustiz. Oso dotoria jarriko dute areto eder ori.

 

Jayotza.— Alabatxo bat izan dute, Soraluze'tar Joseba eta Urbie'tar Miren Augustiñe, «Armaitxa-Goikokuak». Zorionak.

 

AIXERIXA