elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1934-09-28

 

Jaupa bat.— Datorren larunbata (sapatuan) Mikel Goi-Aingeru Jel-Alderdi'ko Zaindari eguna izanik, Emakume-Abertzale-Batzak antolatuta izango da jaupa (mesa) bat Deun Kalare lakaimien eleizatxuan, goizeko saspi-laurden gutxiaotan.

Arren abertzale gizon, emakume ta neska-mutil gastetxuak, eldu bear degu eleiz ortara ia abertzale betetzen degun eleiz polit ori, bide bate bene-benetan otoiz egin deiogun eskatuaz Goi-Aingeruari biotz-biotzez Euzkadi gure erriaren azkatasuna lenbailen lortu deyan.

Egun ortan gure leyuan apaindurik euzko estalki egon biar dira.