elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Argia, 1934-12-30 | Kazetarien artekoak | Argia, 1935-01-20
Argia, 1935-01-06

 

Aspaldi untan nere orritxu lagata egon banaiz ere artu det berriz ere zer edo zer idazteko asmua. Azkeneko idatzi nubenian Elgoibar'en jendia asarre xamar ibilli zan; ni aundiaguak entzun da ere ez naiz artarako asarratu izandu bañan Jaungoikuak ez ditu munduan gizon berdiñak egiten bere griña edo jeninuetan eta orregatik nola urte berrian sartu geran nikiñon ezertan itsegiten bat egin badiot azketsi dezaiodala.

 

Juan etorriak.— Emen agurtu degu «Txalintxo» idazle azkarra.

—Baita ere ementxen daukagu Errezildik etorrita gere illobatxuakin Kasilde neskatxa pizkoia.

—Urte on eta ziorontsu bat opa dizuet ARGIA'ko zuzendari eta euskel idazle guzieri.

 

XAPI