elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1930-07-26

 

Eusko jaia.— Eusko Batzokiak, bere azkenengo batzarrean, datorren ilaren 3'an, Deun Laurentzi egunez, eusko Jai eder bat egitea erabaki du.

Badakigu inguruko abertzaliak aspaldi onetan gogo bizian arkitzen dirala bat egiteko. Esnatu ba Azkoiti, Eibar, Soraluze, Bergara eta Mendaro'ko abertzaliak, eta gertatu Deun Laurentzi'ra etortzeko, ezpata dantzari ta abarrekin.

Jaia gutxi gorabera, onela izango da. Aurreko egunean tanboliñak biribilketa. Egunian, goizetik biribilketa, Meza, bertsolariak, ezpata-dantza, oturuntza. Arratsaldian batzarra.

Jai au egingo da Artazo pelotariaren omenez.

Jarraituko degu.

 

AIXEIXA