elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1931-12-12

 

Il otoizketa eta jaupa bat.— Asteazken goizeko bederatzietan txadon nagusian Miren Alaben Alkartasunian jun zan urtian il ziran bazkidien ilotoizketa eta jaupa egin ziran, Miren alaba asko bertaraturik.

 

Eleizakuak.— Artuta arkitzen da Iriondo'tar Kepa Anton «Sansongo» baserriko gizona.

 

Eleizkizuna.— Datorren igandian Kalare done eleizan izango da amarretako jaupa nagusia Ama Sortze Garbiari dagokiona. Itzaldia aita Lamarain pantzestarrak gain dago.

 

AIXERIXA