elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1932-04-09

 

Emengo E.A.B.'k eratua il onen 16'an, larunbata, gabeko zortzi ta erdietan izango da Eusko Batzokian itzaldi aberkoi bat, izlari trebea dan Urzelay'tar Julene andereñoak itz egiñik.

Itzaldi eder au entzuteko oso pozik gaude uri onetan, bada guztiok dakigu Urzelai andereñoak zeiñ errez eta sutsu itz egiten duan, eta uste degu oraingo onetan emengo emakumeak esnatuko dirala, bada badirudi lo dirala guziak aberriaz oroitu ere gabe.

Emakumeak egun ortan etorri guztiok Batzokira aiñ izlari bikañari entzutera.

 

A. (Batzordekoa)